Lös betalningsproblem

  • Försök att genomföra transaktionen igen – betalningar avbryts ibland för på grund av serverfel, för att de tar för lång tid eller för att kunden råkar stänga appen av misstag. Det kan fungera om man försöker igen.

  • Kontrollera beloppet – det är inte möjligt att ta emot betalningar på under 10 kr.

  • Verifiera din profil – det går inte att ta emot betalningar innan man har verifierat sin profil

  • Testa med ett annat kort – kontrollera listan över godkända betalningssätt för att säkerställa att kundens betalningsmetod är kompatibel.

  • Kontrollera din anslutning – du måste vara ansluten till internet för att genomföra transaktioner. Kontrollera dina anslutningsinställningar och försök igen

  • Återställ Bluetooth – om du tar betalt via en Bluetooth-ansluten kortläsare kan det hjälpa att återställa Bluetooth för att säkerställa att kortläsaren är korrekt ansluten

Inga avgifter för transaktioner som inte går igenom

Vi tar bara ut avgifter för transaktioner som betalas ut till dig. Du betalar alltså inte för transaktioner som inte går igenom eller som du återbetalar.