Gör en återbetalning

  1. Gå till din SumUp-profil och välj Försäljning till vänster på startskärmen.

  2. Klicka på Försäljning och välj den transaktion som du vill återbetala för att visa ytterligare information.

  3. Klicka på den runda pilsymbolen längst ner till höger på skärmen för att påbörja en återbetalning.

  4. Ange återbetalningsbeloppet för att ge en fullständig återbetalning eller en delåterbetalning och klicka sedan på Nästa.

  5. Slutför återbetalningen genom att ange ditt lösenord och klicka på Bekräfta.

Återbetalningar ska alltid göras till det ursprungliga betalkortet, såvida du inte har kortinnehavarens uttryckliga medgivande att återbetala på något annat sätt.

Du kan även låta dina medarbetare göra återbetalningar genom att ändra medarbetarnas behörigheter.

Finns det någon tidsgräns för återbetalningar?

Tekniska begränsningar från tredje part innebär att det kanske inte är möjligt att behandla återbetalningar för vissa transaktioner som är äldre än 90 dagar.

Återbetalningar efter utbetalningar

Du kan bara göra återbetalningar om du har tillräckligt mycket pengar kvar av väntande utbetalningar för att täcka det belopp som ska återbetalas. Om du precis har fått en utbetalning kan det med andra ord hända att du inte kan göra några återbetalningar förrän du har tagit emot fler transaktioner.

Vår transaktionsavgift tillämpas först när en transaktion betalas ut. För betalningar som återbetalas innan de har betalats ut debiteras ingen avgift.

Hur fungerar delåterbetalningar?

Delåterbetalningar är möjliga för de flesta transaktioner. För transaktioner med American Express blir de möjliga när det har gått minst en dag sedan betalningen gjordes.