Återbetalningar med SumUp

Det går snabbt och lätt att göra återbetalningar med SumUp. Se nedanstående guider för att ta reda på hur.

 1. Tryck på "Försäljning" i den nedre menyraden i SumUp-appen.

 2. Leta upp transaktionen du vill återbetala i din försäljningshistorik.

 3. Klicka på de tre punkterna till höger om transaktionsfältet och klicka på "Återbetala transaktion" för att öppna återbetalningssidan.

 4. Nu kan du välja om du vill återbetala hela eller en del av beloppet med knappen längst upp på skärmen. Om du inte gör något står knappen alltid inställd på "hela", så du kan bara trycka på "Nästa" om du vill återbetala hela beloppet. Om du vill betala tillbaka en del av beloppet trycker du på "Delåterbetalning" i återbetalningsfältet och tryck på "Nästa".

 5. Du kommer då att uppmanas att ange ditt lösenord för att bekräfta återbetalningen. Gör det och tryck sedan på "Återbetala transaktion", så är det klart.

 1. Gå till din SumUp-profil och välj "Hem" i menyn på vänster sida.

 2. Klicka på "Försäljning"

 3. Välj vilken transaktion som ska återbetalas.

 4. På höger sida ser du uppgifter om transaktionen, och ett återbetalningsalternativ längst ner till höger. Klicka på det för att få upp dialogrutan för återbetalning.

 5. Här kan du välja att återbetala hela eller en del av beloppet genom att ange återbetalningsbeloppet.

 6. Du måste bekräfta återbetalningen genom att ange ditt lösenord. Sedan klickar du bara på "Bekräfta" så är det klart.

 1. Gå med pilarna på kortläsaren till "Försäljningshistorik" och tryck på den gröna knappen för att välja.

 2. Leta upp och välj den transaktion du vill återbetala.

 3. Gå ner till "Återbetala transaktion" och tryck igen.

 4. Välj "Full återbetalning" eller "Delåterbetalning".

 5. Ange ditt lösenord för att bekräfta återbetalningen.

Medarbetare har inte automatiskt behörighet att genomföra återbetalningar. Men det är lätt att redigera behörigheter för medarbetarprofiler om du vill att de ska ha det.

 1. Du hittar din försäljningshistorik genom att trycka på eller dra ner pilen längst upp på skärmen och välja "Försäljningshistorik".

 2. Välj transaktionen det gäller.

 3. Tryck på "Transaktionen lyckades" för att se transaktionen och alla alternativ.

 4. Tryck på "Återbetalning" längst ner på skärmen.

 5. Ange ett årterbetalningsbelopp och tryck på "Utfärda återbetalning".

 6. Bekräfta återbetalningen genom att ange ditt SumUp-lösenord.

Sedan visas en bekräftelseskärm. Tryck på pilen eller x:et i övre för att gå tillbaka till den valda transaktionen.

Obs:

Tekniska begränsningar från tredje part innebär att det kanske inte är möjligt att behandla återbetalningar för vissa transaktioner som är äldre än 90 dagar.

Återbetalningar efter utbetalningar

Det går bara att återbetala om du har tillräckligt med saldo i dina utestående utbetalningar för att täcka beloppet. Om saldot redan har utbetalats kan du inte göra några återbetalningar förrän du har tagit emot fler betalningar.

När en transaktion har utbetalats kommer du att behöva betala transaktionsavgiften, i och med att transaktionen är genomförd.

Obs:

Delvis återbetalning för American Express-transaktioner är möjlig från och med dagen efter betalningen. I vissa fall kan det dock ta längre tid.