Hur och när du får betalt

Dina utbetalningar minus vår transaktionsavgift skickas per automatik till ditt bankkonto. Du kan ändra utbetalningsinställningar till ditt SumUp Card istället om du vill ha betalt nästa dag. Du kan också välja hur ofta du vill ha betalt.

Dina utbetalningar görs automatiskt dagligen. Pengar från transaktioner du har tagit kommer alltså att betalas ut 3–5 arbetsdagar efter att du har tagit betalningen. Det finns tre alternativ att välja mellan om du vill ändra betalningsfrekvens:

  • Dagliga: Varje dag utom helger och röda dagar

  • Veckovisa: Varje tisdag

  • Månatliga: Den tredje arbetsdagen följande månad.

Dina utbetalningar görs automatiskt dagligen. Pengar från transaktioner du har tagit kommer alltså att betalas ut 3–5 arbetsdagar efter att du har tagit betalningen. Det finns tre alternativ att välja mellan om du vill ändra betalningsfrekvens:

  • Dagliga: Varje dag utom helger och röda dagar

  • Veckovisa: Varje tisdag

  • Månatliga: Den tredje arbetsdagen följande månad.

Kontrollera utbetalningsstatusen för att se när och vart dina pengar skickades och läs mer om varför utbetalningar kan bli försenade.

Obs:

Det går bara att göra återbetalningar om du har tillräckligt med saldo i dina utestående utbetalningar för att täcka beloppet.