Lägg till en betalningspåminnelse

  1. Klicka på "Fakturor" i din SumUp-profil.

  2. Tryck på "Ny faktura" och skapa en faktura .

  3. På sidan där du kan lägga till mottagare och ett meddelande finns en påminnselseruta du kan kryssa för.

Om fakturan inte har betalats får kunden en påminnelse dagen efter förfallodagen. En notis om påminnelsen sparas också i faktureringshistoriken. Efter det skickas ytterligare påminnelser tre och sju dagar efter förfallodagen.

Obs:

När du har kryssat för rutan och skickat fakturan kan du inte ta tillbaka påminnelsen. Men den skickas bara om fakturan inte har betalats.