Obs:

Kreditfakturor kan bara utfärdas via ditt Dashboard på din SumUp-profil.

Skapa en kreditfaktura från en faktura

Med SumUp Fakturor kan du skapa en kreditfaktura direkt från en faktura för att återkalla hela eller en del av fakturabeloppet. När du skapar en kreditfaktura från en faktura ändrar det fakturans status till "betalad" eller "delvis betalad".

Så här skapar du en kreditfaktura från en faktura:

 1. Logga in på din SumUp-profil.

 2. Klicka på fliken "Fakturor".

 3. Öppna fakturan du vill skapa en kreditfaktura från.

 4. Klicka på de tre punkterna längst upp i högra hörnet och sedan på "Skapa".

 5. Välj "Kreditfaktura". Ett nytt fönster med ett utkast till en kreditfaktura öppnas.

  Obs: Ta bort produkter som inte behövs genom att klicka på de tre punkterna i slutet av raden och välja "Radera rad".

 6. När kreditfakturan är klar klickar du på "Spara" för att spara den som utkast, eller "Slutför" för att färdigställa kreditfakturan.

Skapa en fristående kreditfaktura

Med SumUp Fakturor kan du skapa kreditfakturor som inte är länkade till en originalfaktura. Det kan du göra om originalfakturan inte skickades från SumUp Fakturor.

Skapa en fristående kreditfaktura:

 1. Logga in på din SumUp-profil.

 2. Klicka på fliken "Fakturor".

 3. Klicka på "Kreditfakturor".

 4. Klicka på "Ny kreditfaktura".

 5. Ange uppgifterna om kreditfakturan: kundens kontaktuppgifter, produktuppgifter, pris, osv.

 6. När kreditfakturan är klar klickar du på "Spara" för att spara den som utkast, eller "Slutför" för att färdigställa kreditfakturan.

Obs:

Skapa bara fristående kreditfakturor i de fall originalfakturan inte redan finns i SumUp Fakturor. Annars kan du skapa kreditfakturor från befintliga fakturor, så att de kan matchas till varandra automatiskt.

Redigera en färdig kreditfaktura

Om du kommer på att en färdig kreditfaktura inte stämmer kan du redigera den via SumUp Fakturor.

Så här redigerar du en kreditfaktura:

 1. Logga in på din SumUp-profil och klicka på "Fakturor".

 2. Klicka på "Kreditfakturor".

 3. Öppna den kreditfaktura du vill redigera.

 4. Klicka på de tre punkterna längst upp i högra hörnet och sedan på "Redigera".

 5. Rätta till uppgifterna och klicka på "Spara".

 6. Du kan sedan skicka den uppdaterade kreditfakturan till kunden genom att klicka på "Skicka".