Ändra bolagsuppgifter

Om du vill göra det skickar du ett e-postmeddelande som innehåller:

  • Företag med annan bolagsform än enskild firma: en kopia av det officiella bolagsregistreringsdokumentet, med bolagets nya namn eller adress på.

  • Enskild firma/frilansare: en kopia av en faktura från en leverantör, eller en länk till en webbplats med en juridisk notis på eller en företagssida på Facebook.

Vi bekräftar ändringen när den är gjord.

För att ändra undertecknare i ett företags SumUp-profil måste du skicka oss legitimation från en av företagets verkställande chefer enligt bolagsregistreringen. Dessutom ska en fullmakt skrivas under av den nya undertecknaren och skickas in av den tidigare nämnda chefen via e-post.

När ändringen har genomförts får du en bekräftelse via mail.

Vi lägger gärna till dina momsuppgifter om du skickar dem till vårt supportteam via e-post. Vi bekräftar uppdateringen via e-post.

Obs: Momsnumret består av en landskod på två bokstäver följt av tio siffror.

I den här praktiska guiden hittar du allt om hur du anpassar vad det står på dina kvitton.

Bolagsform kan ändras om så bedöms från fall till fall. Skicka oss dina nya bolagsregistreringsdokument via e-post och uppge anledningen till ändringen. Vi bekräftar uppdateringen via mail.

Obs: Det kan hända att vi efterfrågar ytterligare handlingar.

Stänga SumUp-profilen

Om du vill stänga eller radera din SumUp-profil ska du skicka ett mail till vårt supportteam. Det är bara de som kan avsluta en profil. Klargör tydligt om du vill stänga eller radera din SumUp-profil.

Obs:

När profilen har avslutats kan du inte längre ladda ned transaktions- eller utbetalningsrapporter. Se till att du har sparat allt du behöver innan du stänger din profil.