Obs:

Priser och avgifter kan skilja sig vid olika kampanjerbjudanden. Du hittar alla våra senaste erbjudanden på vår webbplats.

Kortläsarpriser

Kortläsaren Air kostar 299 kr (plus moms, inklusive frakt).

Transaktionsavgifter

SumUp har inga månadsavgifter eller bindningstider. Vi tar bara ut en låg procentavgift per transaktion. Du betalar alltså endast när du får betalt.

Standardavgiften för alla våra kortläsare är:

  • Betalkort: 1,49 %

  • Kreditkort och NFC: 1,49 %

Obs: Avgifterna skiljer sig i olika länder, med du betalar alltid de avgifter som gäller där din SumUp-profil är registrerad, även om du använder din kortläsare utomlands.

NFC-betalningar behandlas ibland som betalkorts- och ibland som kreditkortsbetalningar. Se betalningsguiden för NFC om du vill veta mer.

Viktig information om SumUps avgifter

Våra avgifter för korttransaktioner utgörs alltid av en fast avgift som täcker utbytesavgifter och alla övriga kostnader, så att du alltid bara får betala de avgifter som visas ovan.

Du betalar bara för de transaktioner som går igenom. Nekade betalningar kostar inget. Vi tar inte heller betalt för kontantbetalningar som loggas i appen eller kortläsaren.

Transaktionsavgiften är momsfri.