Ändra dina bankuppgifter

  1. Klicka på "Profil" och sedan "Profiluppgifter" i menyraden till vänster på skärmen.

  2. Gå till "Bankuppgifter".

  3. Skrolla ner till knappen "Ändra bankuppgifter".

  4. Vänligen ange ditt IBAN och BIC/SWIFT.

  5. Klicka på ”Spara och fortsätt”.

  6. Du får ett SMS skickat till ditt registrerade mobiltelefonnummer med en 4-siffrig verifikationskod. Ange koden i motsvarande fält.

Du får en automatisk bekräftelse på din ändring. Från och med nu görs alla utbetalningar till det här bankkontot.

Jag fick inte verifieringskoden. Vad gör jag?

Om du inte fick ett SMS inom en timme,

  • kontakta vårt supportteam direkt.

  • Alternativt, skicka en kopia av ditt kontoutdrag från banken till oss via e-post.

Kan jag ändra bankkontonamnet?

Du kan inte ändra namnet på bankkontot, men om det är nödvändigt kan vi göra det åt dig. Vänligen skicka en kopia av ditt kontoutdrag från banken med din begäran.

Observera: Namnet på kortinnehavaren samt IBAN och BIC/SWIFT bör vara klart synliga på alla kontoutdrag. Kontoutdraget får inte vara äldre än 6 månader.