Ändra bankuppgifter

  1. Klicka på profilsymbolen längst upp i högra hörnet i din SumUp-profil.

  2. Välj ”Profiluppgifter”.

  3. Välj ”Bankuppgifter” och sedan ”Ändra bankkonto”.

  4. Ange uppgifter för ett kompatibelt bankkonto och fortsätt.

  5. Vi skickar en verifieringskod på sms till ditt registrerade mobilnummer. Ange koden och bekräfta ändringen.

Du får en automatisk bekräftelse på din ändring. Alla utbetalningar via banköverföring kommer nu att skickas till det nya kontot.

Verifieringskod saknas

Kontrollera och redigera ditt kontaktnummer om du inte får din verifieringskod.

Uppdatera kontoinnehavare

Skicka ett mejl till oss med en begäran om att ändra kontoinnehavare för det registrerade bankkontot och en kopia på ett kontoutdrag från de senaste sex månaderna med följande uppgifter:

  • Kontoinnehavarens namn

  • Ditt IBAN-nummer

  • Bankens namn eller logotyp

  • Utfärdandedatum på kontoutdraget

Kontoinnehavaren måste ha samma namn som profilägaren

Om du har enskild firma måste namnet på bankkontot i din SumUp-profil vara samma som namnet på profilägaren eller bolaget.