Så fungerar medarbetarprofiler

Medarbetarprofiler har unika inloggningsuppgifter med separata mailadresser och lösenord, men all försäljning betalas ut till det bankkonto som är registrerat i huvudprofilen. Medarbetare kan inte ändra eller se profiluppgifter eller lägga till nya bankkonton.

Produktkatalogen ställs in från huvudprofilen. Medarbetare kan alltså inte aktivera eller inaktivera vilka produkter som visas på betalningssidan eller hantera produktdetaljer och kategorier

Du kan aktivera och inaktivera medarbetarprofiler, hantera profilernas behörigheter och skapa nya lösenord när som helst via din SumUp-profil eller i appen. Eftersom profilerna är länkade till försäljningshistoriken kan medarbetarprofiler inaktiveras men inte raderas permanent.

Skapa medarbetarprofiler och hantera behörigheter

Du kan skapa medarbetarprofiler och hantera vem som får utfärda återbetalningar och se försäljningshistorik via din SumUp-profil eller i appen. Följ guiderna nedan:

 1. Klicka på profilikonen längst upp i hörnet i SumUp-appen.

 2. Klicka på "Medarbetare" och sedan "Lägg till en medarbetare".

 3. Ange en e-postadress och ett lösenord. Detta blir din medarbetares inloggningsuppgifter.

 4. Markera rutorna för de tillåtelser du vill ge din medarbetare: att se andra transaktioner än sina egna och att utfärda återbetalningar.

  Obs: Du kan alltid ändra behörigheterna genom att gå tillbaka till medarbetarens flik i appen eller i din profil. Välj medarbetaren det gäller och bocka för eller ta bort bocken i rutan.

 5. Bekräfta genom att klicka på "Lägg till medarbetare".

 1. Klicka på profilsymbolen längst upp i högra hörnet i din SumUp-profil.

 2. Klicka på "Medarbetare".

 3. Klicka på den blå knappen "Lägg till ny medarbetare" längst upp i hörnet.

 4. Ange en e-postadress och ett lösenord. Detta blir din medarbetares inloggningsuppgifter.

 5. Bocka för rutorna om du vill att medarbetaren ska kunna se företagets försäljningshistorik och genomföra återbetalningar.

  Obs: Om du ändrar dig kan du alltid ändra de här inställningarna i medarbetarprofilens flik i appen eller via din profil. Markera medarbetaren i fråga och bocka för eller ta bort bocken i rutan.

 6. Bekräfta genom att klicka på "Lägg till medarbetare".

Se individuella medarbetares försäljning

 1. Gå till din SumUp-profil och klicka på "Hem" i menyn på vänster sida.

 2. Klicka på "Försäljning".

 3. Klicka på "Medarbetare" i navigeringsfältet längst upp.

 4. Ange medarbetarens e-postadress och klicka på "Utför".

För mer begränsade sökresultat kan du också välja datum och tid, betalningsmetod och transaktionsstatus.