Redigera eller ta bort en produkt

  1. Gå till din SumUp-profil och välj ”Produkter” i menyn på vänster sida.

  2. Välj vilken produkt du vill redigera eller radera.

    • Redigera produktinformationen och klicka på ”Spara” för att bekräfta.

    • Radera genom att bläddra ner och klicka på ”Radera”.