Laddning och batteri

Din Air klarar över 500 transaktioner på en full laddning och kan användas medan den laddas via en Micro-USB-sladd. Batteritiden visas i ena hörnet av skärmen på Air.

Standby-läget sparar automatiskt på batteriet under perioder av inaktivitet utan att anslutningen till andra enheter bryts.Stäng av Air genom att hålla på/av-knappen på sidan av läsaren nedtryckt.

Undvik att kortläsaren spärras

Våra kortläsare är försedda med automatiska säkerhetslås som permanent spärrar enheten för att förhindra manipulering.

Låset kan utlösas av extrema förhållanden eller våldsamma stötar. Undvik därför temperaturer över 40 °C eller under 0 °C och tappa inte enheten i golvet.

Är kortläsaren är spärrad?

Ta reda på vad du behöver göra med en spärrad enhet för att börja utföra transaktioner igen.

Uppdatera kortläsarens programvara

Din kortläsare söker automatiskt efter uppdateringar efter varje genomförd transaktion, men du kan också söka efter uppdateringar manuellt för att se till att din kortläsare fortsätter att fungera smidigt.

Förbättra kortläsarens tillgänglighet

Begär ett kostnadsfritt taktilt överlägg för kortläsaren Air så att synskadade kunder också kan använda den.