Användning

Längst ner på kortläsaren sitter fyra blå lampor. De fungerar så här:

 • När du slår på SumUp Air blinkar en lampa som visar att kortläsaren är påslagen. Kortläsaren fortsätter att blinka var fjärde sekund för att indikera att enheten är påslagen.

 • Lamporna blinkar också när en anslutning mellan kortläsaren och en smartphone eller surfpplatta upprättas.

 • Om du genomför en NFC-transaktion blinkar en enda lampa. När kortet hålls mot kortläsaren blinkar alla fyra lamporna.

 • Lamporna indikerar även kortläsarens batterinivå. Fyra lampor betyder 100%, tre betyder 75% och så vidare. Om bara en lampa blinkar är det dags att ladda kortläsaren.

 • Sätt i kortet på ovansidan av SumUp Air-läsaren med chippet vänt mot dig.

 • Håll kortet mot kortläsarens skärm i 1-2 sekunder för kontaktlösa betalningar (NFC).

Ta reda på mer om hur du tar emot kortbetalningar och vilka betalningsmetoder du kan ta emot.

SumUp Air ska endast användas på platser där temperaturen är mellan 0°C och 40ºC. I låg eller hög temperatur kan kortläsaren bli blockerad.För att skydda SumUp Air mot manipulering har vi försett den med aktiva säkerhetssensorer. Se till att alltid ta väl hand om den och undvik att utsätta den för fall eller stötar för att förhindra att det automatiska säkerhetslåset aktiveras. När säkerhetslåset aktiveras kommer enheten bli permanent låst.

Laddning

För att du ska få optimal betalningshastighet ska kortläsaren alltid vara laddad till minst 25 %. Vi rekommenderar att du laddar din SumUp Air minst varje månad, även om du inte använder den så ofta.

Batterinivån visas på kortläsarens display och med hjälp av lamporna på kortläsaren (läs mer under "Lamporna på läsaren").

Du laddar kortläsaren med den medföljande micro-usb-sladden genom att ansluta den till en dator eller nätverksadapter. Du kan fortfarande använda Air-kortläsaren medan den laddar, och när den kommer upp till 100% kan du utföra upp till 500 transaktioner innan den måste laddas igen.

Anslutning

Kortläsaren kräver en Bluetooth-anslutning på minst 4.0. SumUp-appen använder internetanslutningen från din smartphone eller surfplatta, men filstorleken som överförs mellan din enhet och kortläsare är mycket liten och bör inte märkbart påverka hur mycket data du använder.

Försäljningshistorik

Under "Försäljning" i din SumUp-profil, ser du en lista på alla transaktioner du har genomfört med SumUp, med uppgifter såsom datum, tid och belopp. Om du behöver skicka ett nytt kvitto till en kund kan du göra det här.

Inställningar

Följande funktioner finns under "Inställningar" i SumUp-appen:

 • Dricks – välj ett förvalt dricksbelopp för din kortläsare.

 • Utskrift – parkoppla kortläsaren med en skrivare

 • Medarbetare – lägg till medarbetare som får använda kortläsaren

 • Produkter – slå på "Visa produkter i kassa" för att skapa din produktkatalog

 • Moms – justera momssatserna för dina produkter och tjänster

 • Support – sök efter din kortläsare för att ansluta till mobilen, bläddra i vårt supportcenter eller kontakta vårt supportteam.

Min profil

Ditt användar-ID finns i det övre högra hörnet av din SumUp-profil tillsammans med profilsymbolen, där du hittar information om din SumUp-profil.

Utfärda återbetalningar

Det går att utfärda återbetalningar med SumUp-appen. Vill du veta mer? Läs vår artikel om återbetalning av transaktioner för mer information.

Viloläge eller avstängning

Din SumUp Air-läsare försätts i viloläge när den inte har använts på en stund. Men den är fortfarande ansluten till din enhet. Du kan också stänga av kortläsaren genom att hålla nere strömbrytaren i cirka tre sekunder.