Obs:

Du kan också importera flera kunder till din kundlista på samma gång.

Hantera kunder i min SumUp-profil

 1. I kundlistan väljer du "Ny kund".

 2. Ange kundens uppgifter.

 3. Klicka på "Klart" för att bekräfta.

Du kan också spara kunder samtidigt som du skapar en faktura via din SumUp-profil. Ange bara kundens uppgifter på fakturan och klicka sedan på "Spara kund".

Klicka på kundens namn i kundlistan och välj "Redigera" för att ändra kunduppgifterna eller "Ta bort" för att ta bort kunden från listan.

Du kan också trycka på de tre punkterna bredvid en kunds namn och sedan välja "Öppna" för att redigera eller "Ta bort" för att radera.

 1. Gå till din SumUp-profil och klicka på "Fakturor" i menyn på vänster sida.

 2. Välj sedan "Kunder".

Du kan söka efter kunder med sökfunktionen som är kopplad till kundlistan.

Du kan också sortera kunder i kundlistan efter kundnummer, namn, e-postadress eller telefonnummer.

Klicka bara på en kund i kundlistan för att se alla hens uppgifter. Här kan du se tidigare och utestående fakturor, kreditfakturor och om några pengar ska betalas.

Du kan också hämta hem uppgifterna som ett kontoutdrag genom att klicka på "kontoutdrag" och välja filter.

Hantera kunder i appen

 1. Tryck på "Ny kund" i kundlistan.

 2. Ange alla uppgifter.

 3. Tryck på "Spara" för att bekräfta.

Du kan också spara en kund direkt när du skapar en faktura i appen. Ange bara de uppgifter som krävs och klicka sedan på "Spara kund".

 1. Tryck på de tre punkterna bredvid kundens namn i kundlistan.

 2. Välj "Ta bort kund".

 3. Tryck på "Ta bort" igen för att bekräfta.

 1. Tryck på de tre punkterna vid kundens namn i kundlistan.

 2. Välj "Redigera kund" och ändra det du behöver ändra.

 3. Tryck på "Spara" för att bekräfta.

Du kan också trycka på "Kunder" om du vill lägga till en kund i fakturaskaparen. Redigera sedan uppgifterna och tryck på "Spara kund" för att spara ändringarna.

 1. Tryck på "Mer" längst ner i hörnet i SumUp-appen.

 2. Välj "Fakturor".

 3. Gå ner till botten av skärmen och välj "Kunder".

Du hittar också denna lista via fakturaskaparen, om du trycker på "Lägg till kund" och sedan "Kunder".

Med sökfunktionen längst upp på sidan kan du söka i kundlistan efter specifika kunder. Kunderna listas i alfabetisk ordning så att de blir lättare att hitta.

Obs:

Dina kunder synkas mellan SumUp-profilen och appen, så om du lägger till en kund i den ena så har du också tillgång till den i den andra.