Ansluta till WiFi

  1. Tryck och dra i nedåtpilen längst upp på skärmen på Solo och välj sedan "Anslutningar".

  2. När WiFi-knappen står på "På" söker Solo automatiskt efter tillgängliga wifi-nätverk.

  3. Välj ett nätverk du vill ansluta till och ange WiFi-lösenordet.

  4. Tryck på "Klart" för att bekräfta, så ansluts Solo till det nätverk du har valt.

Anslut till mobila nätet

Solos inbyggda SIM-kort har obegränsade data och behöver aldrig fyllas på, så du kan börja ta betalt med Solo även om du inte har någon internetuppkoppling.

Problem med SIM-kortet

Om du inte lyckas ansluta till det mobila nätverket eller om uppkopplingen är svag kan du försöka med följande:

  • Återställ WiFi. Gå till "Anslutningar" och stäng av wifi och sätt sedan på det igen.

  • Starta om enheten. Håll inne på-knappen i några sekunder tills avstängningsalternativet visas och tryck sedan på "Stäng av". Vänta några sekunder och sätt sedan på kortläsaren igen.

  • Flytta på dig. På öppna platser och nära fönster är det ofta bättre täckning.