Viktigt:

Dina utbetalningsinställningar har nyligen ändrats så att du nu får dina utbetalningar nästa dag till ditt företagskonto. Så här överför du pengar till ditt eget bankkonto från ditt företagskonto

Byt utbetalningsmetod

Du kan få pengarna antingen till ditt SumUp Card eller direkt till ditt bankkonto.

 1. Gå till din SumUp-profil och välj "SumUp Card" i menyn på vänster sida.

 2. Gå till "Utbetalningsinställningar" och klicka på "Ändra" för att komma vidare till fliken "Inställningar".

 3. Välj mellan:

  • "Direkt till bankkonto" om du vill ha dina pengar till ditt eget bankkonto inom 3–5 dagar.

  • "SumUp Card" för utbetalningar nästa dag till ditt SumUp Card.

 4. Klicka på "Fortsätt" för att bekräfta utbetalningsmetoden.

 1. Gå till din SumUp-profil och välj "SumUp Card" i menyn på vänster sida.

 2. Gå till "Utbetalningsinställningar" och klicka på "Ändra" för att komma vidare till fliken "Inställningar".

 3. Välj mellan:

  • "Direkt till bankkonto" om du vill ha dina pengar till ditt eget bankkonto inom 3–5 dagar.

  • "SumUp Card" för utbetalningar nästa dag till ditt SumUp Card.

 4. Klicka på "Fortsätt" för att bekräfta utbetalningsmetoden.

Du kan när som helst ändra vilket bankkonto som är länkat till din SumUp-profil.

Ändra utbetalningsfrekvens

Du kan justera din utbetalningsfrekvens för utbetalningar direkt till ditt bankkonto. Utbetalningar till SumUp Card görs alltid nästa dag.

 1. Klicka på profilsymbolen längst upp i högra hörnet i din SumUp-profil.

 2. Klicka på "Inställningar".

 3. Välj önskad utbetalningsfrekvens:

  • Dagliga: Varje dag utom helger och röda dagar

  • Veckovisa: Varje tisdag

  • Månatliga: Den tredje arbetsdagen i månaden

De ändrade inställningarna påverkar bara framtida utbetalningar

De ändrade inställningarna kommer bara att påverka utbetalningar av betalningar som görs i framtiden. Alla betalningar som du redan har tagit kommer att betalas ut enligt de inställningar som gällde när du tog dem.