Vilka krav finns på bankkontot i en SumUp-profil?

När du registrerar ett bankkonto på din SumUp-profil ska du notera följande:

  • Du kan registrera ett bankkonto som använder samma valuta som landet du har registrerat dig i.

  • SumUp accepterar majoriteten av bankkonton med IBAN-nummer. Vänligen var uppmärksam på transaktionsgränserna för ditt kort och/eller bankkonto.

  • Det går bara att registrera ett bankkonto per SumUp-profil (tidigare SumUp-konto).

Företagsnamnet som registrerats hos SumUp måste vara samma som namnet på bankkontot. Företag måste har företagsbankkonton för att undvika betalningsproblem. Personliga bankkonton godkänns inte.

Partnerskap, välgörenhetsorganisationer, klubbar/föreningar, ideella föreningar, skolor, högskolor och universitet måste ha ett bankkonto i enhetens namn, och namnet som registreras på SumUp måste stämma överens med namnet på bankkontot. 

Alla företag måste ha ett företagsbankkonto för att undvika betalningsproblem, och ett privat bankkonto godkänns inte.

Länkade bankkonton för enskild firma måste stå i samma namn som företagsägaren.

Du kan byta bankuppgifter snabbt och lätt när som helst. Vårt supportteam svarar gärna på dina eventuella frågor.

Varför kräver SumUp att företag har sina egna bankkonton som inte är länkade till privata bankkonton?

Med hjälp av detta krav minskar SumUp möjligheten till skatteflykt och säkerställer att våra användare kan vara framgångsrikt verksamma, samt i linje med EU:s fjärde direktiv om penningtvätt. Därmed upprätthåller SumUp den internationella standarden inom näringslivet.

När du har ett separat bankkonto för ditt företag kan du vara säker på att bbanken överför dina pengar utan problem, eftersom det blir tydligare var företagets medel kommer från och förvaltas.

I praktiken är det också mycket svårare att handla och sköta ett bolag utan ett separat företagskonto. Ta till exempel bokföring av företagets intäkter och kostnader. Det är svårt att få en exakt bild över dessa (vilket behövs för att bibehålla din företagsfinans), när de är blandade med dina personliga transaktioner och kostnader. Du kan minska dina juridiska plikter genom att ha ett separat företagskonto.