Bedrägeri – Transaktion utan kort

Det här är när kortinnehavaren hävdar att hen inte har auktoriserat eller själv deltagit i en transaktion. Hen kan till exempel påstå att kortet var stulet eller förfalskat. För att skydda dig mot sådana reklamationer måste du bevisa att kortinnehavaren var medveten om transaktionen och deltog i den.

Bestrida kortreklamationer om bedrägerier utan kort

 • E-postbekräftelse

 • En beskrivning av varorna samt datum och tid köpet gjordes och produkten laddades ner

 • Bevis på tidigare obestridda betalningar från samma kund.

 • En kopia av fakturan

 • En e-postkonversation med kortinnehavaren

 • Undertecknat leveransbevis

 • Bevis på tidigare obestridda transaktioner med samma kund

 • Bevis på tjänsten, såsom e-postbekräftelse eller faktura

 • E-postkonversation med kortinnehavaren där hens namn, adress och e-post framgår

 • En förteckning över kortinnehavarens tidigare användning av tjänsten och en historik med obestridda betalningar

Dubbelbetalningar

Här hävdar kunden att en specifik transaktion har dragits mer än en gång. Kunden menar alltså att hen har betalat två eller flera gånger för samma produkt eller tjänst.

Bestrid kortreklamationer om dubbelbetalningar

 • Kopior på fakturor för två olika beställningar som betalats via SumUp.

Tjänsten utfördes inte/Varan kom inte fram

Det här är precis som det låter. Kortinnehavaren hävdar att varan eller tjänsten hen betalade för inte levererades inom den överenskomna tiden eller överhuvudtaget levererades.

Bestrid kortreklamationer med "tjänsten utfördes inte/varan kom inte fram"

Avbruten återkommande transaktion

Kortinnehavaren hävdar att betalning har dragits efter att hen avslutade sin prenumeration eller sitt konto.

Bestrida kortreklamationer om avbrutna återkommande transaktioner

 • Bevis på att kortinnehavaren fått kännedom om din avboknings- eller returpolicy och att hen inte avbeställde enligt policyn

 • Bevis på att kortinnehavaren meddelades om den kommande betalningen 10 dagar innan transaktionen

 • All kommunikation med kortinnehavaren som styrker transaktionens giltighet

Varor stämde inte med beskrivning/var defekta

Detta är när kortinnehavaren ifrågasätter kvaliteten på en vara eller tjänst de har fått, eller anser att beskrivningen var missvisande eller vilseledande.

Bestrid kortreklamationer om defekta varor

 • Bevis på att kortinnehavaren inte skickade tillbaka produkten eller kontaktade dig angående problemet

 • Bevis på att varan som såldes inte var skadad eller defekt

 • Undertecknat leveransbevis för ersatta eller reparerade produkter

 • Kommunikation med kortinnehavaren om transaktionen

 • Bevis på att kortinnehavaren inte har kontaktat dig för att lösa problemet

 • Bevis på att varan överensstämde med beskrivningen och varken var skadad eller defekt

 • Kommunikation med kortinnehavaren om transaktionen

 • Bevis på att kortinnehavaren inte har kontaktat dig för att lösa problemet

 • Bevis på att tjänsten utfördes enligt beskrivningen

 • Kommunikation med kortinnehavaren om transaktionen

Förfalskningar

Kunden eller en tredje part har upptäckt att varorna är förfalskningar.

Bestrid kortreklamationer som hävdar att varor är förfalskningar

 • En kopia av fakturan

 • En neutral tredje part som intygar att varan inte är en förfalskning

 • Ett äkthetsintyg

Återbetalning inte utförd för avbeställda varor eller tjänster

Kortinnehavaren hävdar att hen inte fått en återbetalning enligt överenskommelse för varor eller tjänster som skickats i retur eller avbeställts.

Bestrid kortreklamationer som hävdar att återbetalning inte har gjorts

 • Bevis på att kortinnehavaren antingen inte skickade tillbaka varan eller inte försökte skicka tillbaka den

 • Eventuella bevis på att kortinnehavarens retur eller avbokning inte är i enlighet med din skriftliga retur- eller avbokningspolicy

 • Bevis på att återbetalningen har gjorts

 • Bevis på att kortinnehavaren inte har kontaktat dig för att lösa problemet

Se vår guide om kortreklamationer om du vill veta mer om hur SumUp bestrider kortreklamationer.