Hur fungerar lagerinventering?

När du säljer en produkt via en SumUp-funktion som använder produkter uppdateras lagernivån automatiskt. När lagernivån för en produkt når noll kommer produkten att anges som “Slut“.

Antalet produkter för produkter som inte bevakas ses som oändligt, så de kan aldrig ta slut.

Aktivera lagerinventering

  1. Öppna hemfliken i din SumUp-profil och klicka på "Lager" i menyn till väster.

  2. Använd knappen ”Aktivera spårning” för att slå på eller stänga av lagerinventering för specifika produkter.

  3. Ange antal produkter du har i lager och redigera SKU (produktidentitet) vid behov.

  4. Klicka på "Spara" för att bekräfta.

Du kan också aktivera produktbevakning via produktredigeraren i din SumUp-profil.

Fyll på produkter

  1. Öppna hemfliken i din SumUp-profil och klicka på "Lager" i menyn till väster.

  2. Klicka på pennan bredvid den produkt du vill redigera.

  3. Justera antal produkter i lager och tryck på "Spara" för att bekräfta.