Så fungerar kortreklamationer

Flödesschemat visar hur en kortreklamation går till.
1. Kortinnehavaren gör en kortreklamation.
2. Användaren väljer om hen vill bestrida den och skickar in bevis på att transaktionen är giltig.
3. Den utfärdande banken beslutar baserat på de bevis som finns.
4. En andra kortreklamation inträffar ibland om kortinnehavaren förlorar och väljer att överklaga.
Obs:

Betalningsleverantörer tar ut en avgift på 100 kr för kortreklamationer, så det är alltid bäst att vidta säkerhetsåtgärder vid betalning på distans och ta betalt på ett säkert sätt för att förhindra kortreklamationer.

SumUps kortreklamationsprocess

 1. Vår förvärvande bank meddelar SumUp om kortreklamationen. Vi uppdaterar våra system och meddelar dig via e-post.

  • Vi täcker kostnaden för kortreklamationen vid detta tillfälle, så inga pengar lämnar din SumUp-profil direkt. Istället dras pengarna från din nästa planerade utbetalning.

 2. För att bestrida kortreklamationen och få tillbaka pengarna måste du skicka in de begärda bevisen för att bestrida den inom den tidsfrist som banken kräver.

  • Du kommer att meddelas när sista dagen är. Om du missar sista dagen anses ärendet avslutat och kortinnehavaren behåller pengarna.

 3. Den utfärdande banken gör ett försök att återkalla kortreklamationen. Med andra ord beslutar de om transaktionen är giltig baserat på de dokument som skickats in.

  • Om den utfärdande banken anser att kortinnehavaren har rätt behåller kortinnehavaren pengarna.

  • Om den utfärdande banken anser att du har rätt återkallas kortreklamationen. Kortinnehavaren har dock rätt att överklaga beslutet. Vi håller pengarna i 60 dagar tills överklagandeperioden har löpt ut, och sedan får du tillbaka pengarna.

 4. Om kortinnehavaren överklagar inleds en andra kortreklamation hos kortutgivaren, som fattar det slutgiltiga beslutet. Vi meddelar dig om detta inträffar.

  • Instanser som rör Visa, Diner's Club och Discover tillåter att mer bevis skickas in till kortutgivaren innan de fattar sitt beslut.