Mis on isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR)?

Isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) on Euroopa Liidu määrus, mis reguleerib Euroopa Majanduspiirkonnas olevate inimeste eraelu puutumatust ja isikuandmete kaitset. Selle 25. mail 2018 jõustunud määruse eesmärk on anda Euroopa Liidu kodanikele ja residentidele suurem kontroll oma isikuandmete üle ning luua reguleeriv raamistik, või lihtsamalt öeldes luua ühtne andmekaitse reeglite kogumik, mida peavad järgima kõik Euroopa Liidus tegutsevad ettevõtted.

See on suurepärane uudis igale Euroopa Liidu elanikule! GDPR-i 99 artiklit seavad organisatsioonidele kohustuse hankida nõusolek igalt indiviidilt, kelle kohta nad andmeid koguvad. Lisaks peaks see andma neile isikutele lihtsa juurdepääsu andmetele, mis organisatsioon on nende kohta kogunud.

Kuidas mõjutab see seda, kuidas SumUp minu esitatud andmeid kasutab?

Kaupmeeste andmete kaitsmine on olnud SumUp'ile oluline juba alates ettevõtte asutamisest. Seega ei muuda GDPR niivõrd seda, kui hoolikad me Teie andmetega oleme, vaid suurendab pigem meie ettevõtte ja Teie, meie kaupmehe, vahelise suhtluse läbipaistvust ja seab meile kohustuse küsida Teilt Teie andmete edastamise ja töötlemise osas eraldi nõusolekut.

SumUp garanteerib, et kogub, salvestab ja töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas SumUp'i privaatsuspoliitikaga ja GDPR-iga. See tähendab, et kasutame Teie andmeid, kui need on vajalikud Teile teenuse pakkumiseks ja analüütilisel otstarbel.

Kuigi SumUp võib jagada Teie isikuandmeid usaldusväärsete osapooltega, kes asuvad Euroopa Majanduspiirkonnas väljaspool (ja tegutsevad meie nimel Teile teenuste pakkumise eesmärgil), tagab SumUp, et need kolmandad osapooled kaitsevad andmeid võimalikult turvaliselt ning järgivad mis tahes kohalduvaid andmekaitse õigusakte. Kõiki SumUp'i kaupmeeste andmeid hoitakse Euroopa Liidus.

Lisaks GDPR-i järgimisele on SumUp ka maksekaardi andmeturbestandardi (ingl „Payment Card Industry Data Security Standard – PCI-DSS”) järgi sertifitseeritud. See tähendab, et SumUp on kaardiomanike andmete töötlemisel eriti hoolikas ning tagab, et meie riist- ja tarkvara pakuvad optimaalset turvalisust. See sertifikaat võimaldab meie ettevõttel järgida kõige rangemaid turbenõudeid, et kaupmehed saaks tunda end SumUp'i kaudu makseid aktsepteerides turvaliselt.

SumUp võimaldab, kooskõlas GDPR-iga, kaupmeestel küsida tervikliku loetelu oma isikuandmetest, mis on SumUp'i valduses, saates taotluse aadressile DPO@sumup.com.

Mis saab, kui soovin, et SumUp osaliselt või kõik minu isikuandmed kustutaks?

Saate taotleda enamiku oma isikuandmete osalist või täielikku kustutamist, saates e-kirja aadressile DPO@sumup.com. Me ütleme „enamiku”, sest vastavalt rahapesu tõkestamise õigusaktidele on SumUp on kohustatud säilitama kõiki tehinguandmeid minimaalselt 5 aastat pärast seda, kui SumUp'i ja kaupmehe vaheline koostöö on lõppenud.

Pidage meeles, et kui peaksite oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemise või jagamise osas tagasi võtma, pole meil enam võimalik Teile teenuseid pakkuda.

Lisaks saate mis tahes hetkel võtta tagasi oma nõusoleku täiendavate (kuid informatiivsete) turundussõnumite saamise osas. See ei mõjuta mingil moel teenuseid, mida Teile pakume.

 

Vajate lisateavet?
Saate mis tahes hetkel saata oma päringu SumUp'i klienditoele või meie andmekaitseametnikule.

E-Mail:  DPO@sumup.com

Aadress: Data Protection Officer, SumUp Payments Limited, 32 - 34 Great Marlborough St, W1F 7JB, London, United Kingdom

Kas see artikkel oli abiks?

Kas leidsite vajaliku info?

Võtke meiega ühendust

Artiklid selles sektsioonis