Provjerite svoj saldo

Ako je to potrebno, možete sa svoje SumUp kartice novac prenijeti na svoj bankovni račun. Novac je moguće prenijeti samo na bankovni račun povezan s vašim SumUp profilom.

Napomena:

Možete promijeniti način isplate kako biste dodali više novca na svoju SumUp karticu.