Provjerite svoje limite po SumUp kartici

  1. Na svojem SumUp profilu kliknite na "SumUp kartica" u lijevom izborniku.

  2. Kliknite "Kartica" i u okviru s limitima po kartici ćete moći vidjeti svoje trenutne limite po transakciji i po danu.

Napomena:

Možete zatražiti promjenu ovih limita tako što ćete kontaktirati naš tim za podršku. Ipak, imajte na umu da nije moguće odobriti sve zahtjeve.

Prije bilo kakvih promjena, zadani limiti za vašu SumUp karticu su sljedeći:

  • U trgovini: 2.000 € po transakciji i 10.000 € po danu

  • Online: 2.000 € po transakciji i 10.000 € po danu

  • Bankomat: 500 € po podizanju i 2000 € po danu