Om du är nyfiken på garantin som SumUp erbjuder på våra kortläsare, eller undrar vad du ska göra om din enhet blir blockerad, läs följande artikel.

Blockerad enhet

För att upprätthålla säkerheten för din kortläsare har den utrustats med säkerhetsmekanismer som permanent avaktiverar enheten om dessa triggas. Mekanismerna kan aktiveras av en yttre belastning eller påverkan, såsom att tappa den i marken. Vänligen hantera din läsare med försiktighet för att undvika att utlösa säkerhetsmekanismerna eftersom kortläsaren inte längre kan användas efter att de har utlösts.

Om detta skulle hända visas meddelandet "Enhet blockerad" på kortläsarens skärm och din enhet måste bytas ut. Kontakta i så fall vårt Support-team. 

Garanti

SumUp garanterar att vid leverans och för en period av tolv (12) månader från leveransdagen, skall kortläsaren vara fri från eventuella materiella defekter i design, material och tillverkning i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser.

SumUp tillämpar ingen garanti för kortläsaren i följande fall: (i) om anspråk på garanti sker senare än tolv (12) månader efter datum för leverans; (ii) om SIM-kortet har tagits ur kortläsaren; (iii) om kortläsaren har blivit uppbruten eller manipulerad på något sätt; (iv) om defekterna beror på felaktig användning av kortläsaren av användaren; och (v) vid ”IPH” (inga problem hittades).

Därtill skall de rättsliga bestämmelserna tillämpas.

Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt