Vänligen se följande artikel för information gällande garanti SumUp erbjuder på sina kortläsare samt vad man ska göra om säkerhetsmekanismen i din SumUp-kortläsare utlöses.

Blockerad enhet

Kortläsaren säkras från manipulation av tekniska säkerhetsmekanismer. Hantera kortläsaren varsamt. Utsätt inte enheten för slag eller stötar (tappa eller vält den inte). Det kan aktivera ett automatiskt säkerhetslås. När detta är utlöst inaktiveras enheten permanent och kan inte längre användas. Om detta skulle hända visas meddelandet ”OGILTIG BPK” (Air) eller ”Enheten är blockerad” (PIN+) på kortläsarens skärm. I så fall måste enheten bytas ut. Kontakta kundtjänst på support@sumup.se.

Garanti

SumUp garanterar att vid leverans och för en period av tolv (12) månader från leveransdagen, kortläsaren skall vara fri från eventuella materiella defekter i design, material och tillverkning i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser.

SumUp tillämpar ingen garanti för kortläsaren i följande fall: (i) om anspråk på garanti sker senare än tolv (12) månader efter datum för leverans; (ii) om defekterna beror på felaktig användning av kortläsaren av användaren; och (iii) vid ”IPH” (inga problem hittades).

Därtill skall de rättsliga bestämmelserna tillämpas.

 

Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt