Πώς μπορώ να επαληθεύσω το προφίλ μου;

Θα λάβετε ένα email από τo Τμήμα Εγγραφών που θα ζητά σάρωση ή φωτογραφία των ακόλουθων εγγράφων:

  • Πιστοποιητικό ταυτοποίησης - (π.χ. η σελίδα φωτογραφίας του διαβατηρίου σας, συμπεριλαμβανομένης της σελίδας υπογραφής, ή και οι δύο όψεις της άδειας οδήγησής σας)

  • Απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας- (π.χ. λογαριασμοί υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, ανάλυση τραπεζικού λογαριασμού ή σύμβαση μίσθωσης

    με ημερομηνία εντός των τελευταίων 6 μηνών)

Σημείωση:

Ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα αργότερα κατά τη διαδικασία της ένταξης. Σε αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνεται απόδειξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως τιμολόγια, επαγγελματικές κάρτες, εταιρικός ιστότοπος κ.λπ.

Πώς μπορώ να αποστείλω τα έγγραφά μου

  1. Στο Προφίλ SumUp που διαθέτετε, κάντε κλικ στο σύμβολο του προφίλ στην επάνω δεξιά γωνία

  2. Επιλέξτε "Έγγραφα".

Εδώ μπορείτε να αποστείλετε το έγγραφο ταυτοποίησής σας στην ενότητα "Νομική ταυτοποίηση" και την απόδειξη της διεύθυνσης κατοικίας σας στην ενότητα "Απόδειξη κατοικίας". Μετά την αποστολή, η ομάδα μας θα τα επαληθεύσει και θα επικοινωνήσει μαζί σας μέσω email.

Ποιες απαιτήσεις πρέπει να πληρούν τα έγγραφά μου;

Πιστοποιητικό ταυτοποίησης

  • Το πιστοποιητικό ταυτοποίησης που παρέχετε πρέπει να είναι έγκυρο και να μην έχει λήξει. Πρέπει επίσης να έχει μια καθαρή φωτογραφία του καταχωρημένου εμπόρου.

  • Το όνομα που είναι καταχωρημένο στο Προφίλ SumUp πρέπει να αντιστοιχεί στο όνομα που αναγράφεται σε όλα τα έγγραφα.

Μορφή

  • Αν αποστείλετε το διαβατήριό σας ως πιστοποιητικό ταυτοποίησης, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνεται και η σελίδα της υπογραφής σας, εφόσον είναι ξεχωριστή από τη σελίδα της φωτογραφίας.

  • Οι εικόνες που αποστέλλετε πρέπει να είναι καθαρές, καλής ποιότητας και να απεικονίζουν ολόκληρο το έγγραφο.

Τα έγγραφα ή οι εικόνες που αποστέλλετε πρέπει να είναι μικρότερα από 10 MB. (Εάν δεν μπορείτε να αποστείλετε τα έγγραφα ή εάν τα αρχεία είναι πολύ μεγάλα, στείλτε τα μέσω email στο Τμήμα Εγγραφών).