Υποστήριξη

Απομακρυσμένες πληρωμές

Τρόπος χρήσης των Συνδέσμων Πληρωμής

Με τη SumUp, μπορείτε να στέλνετε Συνδέσμους πληρωμής στους πελάτες σας και να αρχίσετε να δέχεστε πληρωμές χωρίς τερματικό POS. Δείτε πώς γίνεται.

Διαβάστε το άρθρο

Έλεγχος των συναλλαγών των Συνδέσμων Πληρωμής μου

Μόλις στείλετε έναν σύνδεσμο στον πελάτη σας, μπορείτε εύκολα να παρακολουθήσετε ή να αλλάξετε την κατάσταση των συναλλαγών μέσω της Εφαρμογής SumUp. Ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός για το πώς μπορείτε να δείτε αν οι πληρωμές σας έχουν σταλεί, ανακληθεί ή πληρωθεί.

Διαβάστε το άρθρο

Αποτροπή ακύρωσης χρέωσης στις πληρωμές εξ αποστάσεως

Οι διαδικτυακές μας λειτουργίες πληρωμής σας επιτρέπουν να δέχεστε πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες ακόμη και όταν ο κάτοχος της κάρτας δεν είναι παρών. Κατά την πραγματοποίηση πληρωμών εξ αποστάσεως, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να διασφαλίζετε ότι τόσο εσείς όσο και οι πελάτες σας θα έχετε μια θετική εμπειρία.

Διαβάστε το άρθρο

Σύνδεσμοι πληρωμής: Επισκόπηση

Με τη λειτουργία των Συνδέσμων πληρωμής, μπορείτε να μοιραστείτε τον σύνδεσμο πληρωμής από οποιαδήποτε συναλλαγή προκειμένου να πληρωθείτε.

Διαβάστε το άρθρο