Υποστήριξη

Απομακρυσμένες πληρωμές

Έλεγχος των συναλλαγών των Συνδέσμων Πληρωμής μου

Μόλις στείλετε έναν σύνδεσμο στον πελάτη σας, μπορείτε εύκολα να παρακολουθήσετε ή να αλλάξετε την κατάσταση των συναλλαγών μέσω της Εφαρμογής SumUp. Ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός για το πώς μπορείτε να δείτε αν οι πληρωμές σας έχουν σταλεί, ανακληθεί ή πληρωθεί.

Διαβάστε το άρθρο

Πληρωθείτε με τους Συνδέσμους πληρωμής

Μοιραστείτε έναν Σύνδεσμο πληρωμής με τους πελάτες σας για να λάβετε πληρωμές εξ αποστάσεως και, αφού τον στείλετε, δείτε πώς οι πελάτες σας ολοκληρώνουν μια συναλλαγή με έναν Σύνδεσμο πληρωμής.

Διαβάστε το άρθρο

Τι είναι οι Σύνδεσμοι πληρωμής;

Οι Σύνδεσμοι πληρωμής είναι ένας απλός και ευέλικτος τρόπος για να δέχεστε online πληρωμές εξ αποστάσεως. Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε.

Διαβάστε το άρθρο

Εκτυπωτές

Υποστηρίζουμε διάφορους εκτυπωτές αποδείξεων που συνδέονται μέσω Bluetooth με το τηλέφωνο ή το tablet σας, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να παρέχετε εύκολα στους πελάτες σας υλικές αποδείξεις

Διαβάστε το άρθρο

Αποτροπή ακύρωσης χρέωσης στις πληρωμές εξ αποστάσεως

Οι διαδικτυακές μας λειτουργίες πληρωμής σας επιτρέπουν να δέχεστε πληρωμές για αγαθά και υπηρεσίες ακόμη και όταν ο κάτοχος της κάρτας δεν είναι παρών. Κατά την πραγματοποίηση πληρωμών εξ αποστάσεως, είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να διασφαλίζετε ότι τόσο εσείς όσο και οι πελάτες σας θα έχετε μια θετική εμπειρία.

Διαβάστε το άρθρο