Υποστήριξη

Τερματικό POS 3G

Τι πρέπει να κάνετε με μια μπλοκαρισμένη συσκευή

Εάν η συσκευή σας εμφανίζει την ένδειξη "Μπλοκαρισμένη συσκευή", ο μηχανισμός ασφαλείας της έχει ενεργοποιηθεί για να την προστατεύσει. Ωστόσο, αν εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, δείτε πώς μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπλοκαρισμένη συσκευή σας.

Διαβάστε το άρθρο

Εκτυπωτής SumUp 3G: Εγχειρίδιο

Ο εκτυπωτής SumUp 3G είναι ένας φορητός εκτυπωτής all-in-one, σταθμός φόρτισης και βάση για το τερματικό POS 3G. Μάθετε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με τη συντήρηση και τη χρήση της συσκευής σας εδώ.

Διαβάστε το άρθρο

SumUp 3G: Επισκόπηση

Το τερματικό POS SumUp 3G έχει σχεδιαστεί για εμπόρους που προτιμούν μια αυτόνομη συσκευή για την αποδοχή πληρωμών με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες.

Διαβάστε το άρθρο

Ενημέρωση του τερματικού POS μου

Το τερματικό POS ελέγχει αυτόματα για ενημερώσεις. Ωστόσο, μπορείτε να ελέγχετε και χειροκίνητα για ενημερώσεις, ώστε να διασφαλίζετε ότι όλα λειτουργούν ομαλά.

Διαβάστε το άρθρο

Πώς να παράσχετε μια απόδειξη με το SumUp 3G

Οι αποδείξεις αποτελούν βασικό μέρος μιας συναλλαγής. Μάθετε πώς μπορείτε να στείλετε, να ξαναστείλετε και να εκτυπώσετε αποδείξεις χρησιμοποιώντας το τερματικό POS 3G και τον εκτυπωτή 3G της SumUp.

Διαβάστε το άρθρο

Εκτυπωτής 3G: Συνδέστε και αποσυνδέστε το τερματικό POS 3G

Για την εκτύπωση αποδείξεων, το τερματικό POS SumUp 3G πρέπει να είναι προσαρτημένο στον εκτυπωτή 3G πριν πατήσετε το πράσινο τικ για να χρεώσετε μια συναλλαγή. Δείτε πώς μπορείτε να συνδέσετε τον εκτυπωτή σας.

Διαβάστε το άρθρο

SumUp 3G: Πώς να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο

Το τερματικό POS 3G που διαθέτετε χρειάζεται μόνο σύνδεση δικτύου για να λειτουργήσει. Αρκεί ένα δίκτυο WiFi ή ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δείτε πώς μπορείτε να συνδεθείτε.

Διαβάστε το άρθρο

SumUp 3G: Οδηγίες χρήσης

Γνωρίστε το τερματικό POS 3G σας. Από τις δυνατότητες έως τις γενικές συμβουλές λειτουργίας, το παρακάτω εγχειρίδιο προσφέρει μια ολοκληρωμένη ματιά στο τερματικό POS μας.

Διαβάστε το άρθρο