Είναι η SumUp υπεύθυνη για την φορολογική μου συμμόρφωση;

Ως πάροχος φορητών τερματικών και σχετικών υπηρεσιών, η SumUp δεν είναι υπεύθυνη για τη φορολογική σας συμμόρφωση και δεν παρέχει τα φορολογικά δεδομένα των συναλλαγών σας στις φορολογικές αρχές.

Ο κάθε έμπορος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υποβολή εκθέσεων, την συλλογή και απόδοση των φόρων στην αρμόδια φορολογική αρχή. Σημειώστε ότι μπορεί υπάρχουν επιπλέον τοπικές απαιτήσεις για την φορολογική συμμόρφωση ενός εμπόρου, όπως για παράδειγμα χρήση ταμειακών μηχανών.

Οι μηνιαίες αναφορές εξόφλησης της SumUp δεν είναι φορολογικό έγγραφο, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τις λογιστικές καταχωρήσεις σας. Θα σας προτείναμε να συμβουλευτείτε τον λογιστή σας σχετικά με το αν ότι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες συμπεριλαμβάνονται στην φορολογική σας δήλωση.

Η SumUp είναι εξουσιοδοτημένο Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος με άδεια να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Η σχετική άδεια χoρηγείται από την Αρχή Χρηματοπιστωτικής Δεοντολογίας (Financial Conduct Authority - FCA) στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό άδειας 900700.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;

Δεν βρήκατε αυτό που ψάχνετε;

Επικοινωνήστε μαζί μας

Άρθρα σε αυτήν την ενότητα