Om du har problem med att ansluta kortläsaren till din smartphone eller surfplatta har du kommit rätt. I den här artikeln visar vi dig hur du felsöker kortläsaren så att du snabbt kan återgå till din försäljning.

Obs!

Kontrollera först vilken kortläsare du använder. På SumUp Air står det ”SumUp” på baksidan. På PIN+ står det ”PIN+” på baksidan.

Normalt ansluter kortläsaren till din smartphone eller surfplatta på egen hand. Men oroa dig inte, här får du en snabbguide till hur du gör det själv:

Anslut kortläsaren manuellt
 1. Öppna SumUp och logga in med den e-postadress och det lösenord du registrerade dig med.

 2. Tryck på fliken ”Konto” (iOS) eller menysymbolen (Android) i det övre vänstra hörnet.

 3. Börja med konfigurationen genom att öppna ”Betalningsmetoder”/”Välj kortläsare” och välja din kortläsare.

 4. Om du har en SumUp Air bekräftar du parkopplingsförfrågan på din smartphone eller surfplatta genom att jämföra de sista tre siffrorna som visas på skärmen med de sista tre siffrorna i kortläsarens serienummer. Tryck på ”Anslut”.

 5. Anslutningen upprättades! Kortläsaren förbereder sig nu för sin första transaktion. Det tar cirka två minuter.

Kan du fortfarande inte ansluta kortläsaren? Oroa dig inte, vi hjälper dig. Här är några tips på hur du kan lösa problemen.

Allmän felsökning

Ta reda på om din enhet är kompatibel med kortläsaren Air från SumUp genom att först läsa den här artikeln.

Uppdatera SumUp-appen

Kontrollera om du har den senaste versionen av SumUp-appen.

För iOS-användare
 1. Gå till App Store.
 2. Klicka på ”Uppdateringar” i det nedre högra hörnet.
 3. Om du hittar SumUp-appen i listan klickar du på knappen ”Uppdatera” bredvid den. Om du inte hittar SumUp-appen i listan är appen redan uppdaterad.
 4. Försök ta emot en kortbetalning igen och se om kortläsaren ansluter till enheten.

För Android-användare
 1. Gå till Google Play Store.
 2. Ange ”SumUp” i sökfältet ovan och sök efter appen.
 3. Klicka på SumUp-appen.
 4. Finns knappen ”Uppdatera”? Om svaret är ja trycker du på ”Uppdatera” så uppdateras appen till den senaste versionen. I annat fall har du redan den senaste appversionen på din enhet.
 5. Försök ta emot en kortbetalning igen och se om kortläsaren ansluter till enheten.

Starta om smartphone eller surfplatta

Starta om din smartphone eller surfplatta. Detta gör att Bluetooth-chippet i enheten startas om automatiskt och kan åtgärda anslutningsproblemet.
 

Installera om SumUp-appen

Om detta inte hjälper kan du behöva ta bort och installera om SumUp-appen.

För iOS-användare
 1. Tryck lätt på ikonen för SumUp-appen på startskärmen tills den börjar skaka och ett ”X” visas i appens övre vänstra hörn.
 2. Klicka på ”X” och bekräfta borttagningen genom att klicka på ”Ta bort”.
 3. Gå till App Store och klicka på ”Sök” i menyraden längst ner.
 4. Ange ”SumUp” i sökfältet och tryck på ”Sök”.
 5. Enheten ska hitta SumUp-appen som första alternativet. Klicka på knappen ”Hämta” bredvid ikonen så hämtar din iPhone eller iPad SumUp-appen.
 6. Öppna nu SumUp-appen som vanligt och logga in med e-postadress och lösenord.
 7. Försök ta emot en kortbetalning igen och se om kortläsaren ansluter till enheten.
För Android-användare
 1. Gå till Google Play Store.
 2. Ange ”SumUp” i sökfältet ovan och sök efter appen.
 3. Klicka på SumUp-appen.
 4. Tryck på knappen ”Avinstallera” och installera sedan om appen.
 5. Öppna nu SumUp-appen som vanligt och logga in med e-postadress och lösenord.
 6. Försök ta emot en kortbetalning igen och se om kortläsaren ansluter till enheten.
Felsökning för kortläsaren Air

Ta reda på om din enhet är kompatibel med kortläsaren Air från SumUp genom att först läsa den här artikeln.

Batterinivå

Eftersom en låg batterinivå kan orsaka anslutningsproblem rekommenderar vi att du laddar kortläsaren. Du kan ladda kortläsaren Air från SumUp med mikro-USB-kabeln som ingår i förpackningen. Anslut den till strömförsörjning eller dator.

Batterinivån visas på kortläsarens skärm och genom de blå lysdioderna längst ner på läsaren. Tryck bara snabbt på strömbrytaren om du vill visa batterinivån. Beroende på kortläsarens batterinivå tänds lysdioderna. En lysdiod motsvarar cirka 25 %.

Starta om kortläsaren

Om inget av ovanstående löser anslutningsproblemet kan du också starta om läsaren. Använd alternativet sparsamt. Håll ner kortläsarens strömbrytare i ca 10 sekunder. Efter dessa 10 sekunder ska du se på skärmen "Håll för BT". Då kommer ett annat meddelande att dyka upp och säga "Release for BT". Du bör höra ett pip. Lossa sedan strömbrytaren efter det här. Nu startar Bluetooth-chipet i din kortläsare om.

Obs!

Starta aldrig om kortläsaren Air från SumUp medan den laddas eftersom det kan skada kortläsaren.

Felsökning för kortterminalen PIN+

Ta reda på om din enhet är kompatibel med kortterminalen PIN+ från SumUp genom att först läsa den här artikeln.

Starta om PIN+

Du kan starta om kortläsaren och Bluetooth-chippet genom att öppna och stänga batterifacket. Detta kan åtgärda anslutningsproblem.


Byt batterier

Eftersom en låg batterinivå kan orsaka anslutningsproblem rekommenderar vi att du byter batterierna i kortläsaren. Använd endast AAA 1,5V batterier (inga uppladdningsbara batterier). Felaktigt isatta eller tomma batterier kan orsaka misslyckade transaktioner, även om enheten slås på. När du sätter i nya batterier är det viktigt att se till att de hamnar åt rätt håll (se bilden nedan).

Troubleshooting_Battery_screenshot.JPG

 

Aktivera Bluetooth-läget

Eftersom du kan ansluta PIN+ till din smartphone eller surfplatta via Bluetooth och kabel kan du växla mellan de två lägena. Se till att Bluetooth-läget är aktivt genom att följa stegen nedan:

 1. Håll strömbrytaren nedtryckt i tio sekunder.

 2. Två symboler, en för kabel (vänster) en för Bluetooth (höger), visas på kortterminalens skärm. En kvadrat indikerar vilket läge som är aktiverat.

 3. Om kvadraten rör sig från kabelläget till Bluetooth-läget betyder det att Bluetooth-läget är aktiverat.

 4. Om du av misstag valt kabelläget håller du bara knappen nedtryckt i tio sekunder igen så växlar kvadraten tillbaka till Bluetooth-läget.
   
Var denna artikel till hjälp?

Hittade du inte vad du sökte efter?

Kontakta oss

Artiklar i detta avsnitt