Når du kan forespørre tilbakeføring

Betalinger på stedet, kjent som kort tilstede-betalinger, kan tilbakeføres under følgende omstendigheter:

  • Varene eller tjenestene du mottok stemte ikke overens med selgers beskrivelse, var forfalsket eller ble aldri levert

  • Du ble belastet ved en feiltakelse eller flere ganger som del av samme betaling

  • Du ble belastet til tross for at betalingen ble vist som avvist

Kontakt alltid selgeren først

Tilbakeføringer kan være langvarige og kostbare og uten garanti for å lykkes. Forsøk alltid å løse tvister med den opprinnelige selgeren først.

Starte tilbakeføringsprosessen

  1. Informer ditt Support Team om at du ønsker å bestride en betaling innen 90 dager etter den finner sted. Vi sender deg skjema for tvcoå fylle ut.

  2. Fyll ut vårt skjema for tvist og legg ved mest mulig dokumentasjon, inkludert relaterte kvitteringer, fakturaer eller e-postbekreftelser.

Vi tar så saken din til Mastercard. Tilbakeføringssaker kan ta opptil 45 dager å fullføre, men vi informerer deg om du har lykkes eller ikke så fort som mulig.

Hva skjer hvis jeg ikke vinner?

Hvis du har en sterk sak, er en andre tilbakeføring mulig. Dette kan ta opptil 45 dager å fullføre.