Промяна на данните на фирмата

За целта моля да ни изпратите имейл, съдържащ следното:

  • Фирма, чиято правна форма е различна от едноличен търговец: копие от официалния документ за регистрация на компания, който трябва да включва новото име или адрес на фирмата.

  • Едноличен търговец/лице на свободна практика: копие от фактура на доставчик или линк към онлайн присъствие, напр. уебсайт с правна информация или професионална страница във Facebook.

Ще потвърдим промяната писмено.

Събрахме всичко, което трябва да знаете за персонализирането на видимата върху Вашите разписки информация в нашето удобно ръководство.

За да промените упълномощеното за подпис лице в SumUp профила на фирмата, моля, изпратете ни по имейл личната карта на изпълнителен директор на фирмата, съгласно посоченото в регистрацията на фирмата, и пълномощно на името на новото упълномощено лице, подписано от гореспоменатия изпълнителен директор.

След като промяната бъде направена, ще получите потвърждение по имейл.

Можем да добавим ДДС номера ви, след като го изпратите по имейл до отдел „Обслужване на клиенти“. Направените промени ще потвърдим по имейл.

Забележка: Вашият ДДС започва с двубуквен код на държава, последван от 10 цифри.

Промяната на правната форма ще се преглежда за всеки отделен случай. Моля, изпратете ни новите документи за регистрация на фирмата по имейл и посочете причината за тази промяна. Ще потвърдим актуализацията по имейл.

Забележка: Моля, имайте предвид, че е възможно да поискаме допълнителни документи.

Закриване на SumUp профил

Ако искате да закриете или да изтриете SumUp профила си, моля, изпратете имейл до отдел „Обслужване на клиенти“, тъй като само служителите ни могат да го направят. Моля, посочете дали желаете закриването или изтриването на SumUp профила Ви.

Забележка:

След като профилът Ви бъде закрит, няма да можете да изтегляте отчети за транзакциите и изплащанията. Уверете се, че разполагате с цялата необходима информация, преди да поискате закриване на профила си.