Помощ

Плащания в отсъствието на клиента

Повторно изпращане или повторен печат на разписки

Предоставете второ копие на стара разписка или просто изпратете или отпечатайте разписка от предишна продажба. Ето как се прави.

Прочетете статията

Получавайте плащания чрез линкове за плащане

Споделяйте линкове за плащане с клиенти, за да получавате плащания без присъствието на клиента, и след изпращането на линковете за плащане, вижте как вашите клиенти извършват транзакции.

Прочетете статията

Какво са линковете за плащане?

Линковете за плащане са лесен и гъвкав начин за онлайн приемане на плащания в отсъствието на клиента. Ето какво трябва да знаете.

Прочетете статията

Проверка на статуса на моя линк за плащане

Проверете статуса на линковете за плащане, които сте изпратили, за да видите дали вече сте получили плащане и как да изпратите повторно неплатени линкове за плащане.

Прочетете статията

Приемане на сигурни плащания

Искаме да получавате възможно най-безопасните картови плащания, за да защитите бизнеса си от измами и да сведете до минимум риска от сторнирани и грешно оспорени плащания, тъй като клиентът не е разпознал плащането в своето банково извлечение. Въпреки че оспорените плащания не винаги могат да бъдат избегнати, има мерки, които можете да предприемете, за да ги предотвратите.

Прочетете статията

Настройка на принтер

Свържете принтер, който да използвате със SumUp, за да можете да започнете да отпечатвате разписки след транзакции или да отпечатвате повторно разписки от предишни продажби.

Прочетете статията

Предотвратяване на оспорени плащания при транзакции в отсъствието на клиента

Функцията за онлайн разплащане ви дава възможност да приемате плащания за стоки и услуги дори в отсъствието на картодържателя. Когато приемате плащания в отсъствие на клиента, е важно да следвате тези най-добри практики, за да сте сигурни, че вие и вашите клиенти сте защитени.

Прочетете статията