Помощ

Сигурност & Поверителност

Защо е блокиран моят терминал?

Ако виждате изписано „Блокирано устройство“, то се е задействал неговият защитен механизъм. Ето какво да правите с блокираните терминали и как да предотвратите бъдещи блокирания.

Прочетете статията

Изгубен или откраднат Air терминал

Сигурността на парите и данните Ви е от най-голямо значение за нас в SumUp, поради което сме предвидили редица защити, в случай че имате проблем.

Прочетете статията

Защита срещу фишинг атаки

Предотвратете загубата на чувствителна информация, като се защитите срещу фишинг измами, които целят да разкрият и откраднат Вашата лична информация. Ето няколко съвета как да се предпазите от фишинг.

Прочетете статията

Ограничени видове бизнес

Като регулиран субект, ние оперираме при строги изисквания, наложени от финансовия регулатор, схемите за картови плащания (Visa, Mastercard и American Express) и нашите обслужващи банки, които действат като портал към картовите услуги.

Прочетете статията

Приемане на сигурни плащания

Искаме да получавате възможно най-безопасните картови плащания, за да защитите бизнеса си от измами и да сведете до минимум риска от сторнирани и грешно оспорени плащания, тъй като клиентът не е разпознал плащането в своето банково извлечение. Въпреки че оспорените плащания не винаги могат да бъдат избегнати, има мерки, които можете да предприемете, за да ги предотвратите.

Прочетете статията

Спорове при плащане: Какво представлява оспореното плащане?

Оспореното плащане е искане за възстановяване на сума, след като картодържателят постави под въпрос валидността на транзакцията. Оспорените плащания могат да бъдат предхождани от искане за информация, като напр. искания за разписка или съобщения за измама.

Прочетете статията

Спорове за плащане: Възразяване срещу оспорени плащания

Има различни сценарии, които могат да доведат до оспорване на плащане и всеки от тях изисква малко по-различни подкрепящи доказателства, за да се възрази. Тук съставихме списък с често срещани видове спорове относно плащания и как да им възразите.

Прочетете статията

Спорове при плащания: Процедури при оспорване на плащания

Оспорените плащания могат да бъдат стресиращи. За да Ви помогнем, Ви предлагаме ръководство относно спорове при плащания, вкл. собствена процедура на SumUp при оспорване на плащане, от първото искане до окончателното решение.

Прочетете статията

Какво представляват фишинг атаките

Фишингът е онлайн измамна техника, при която измамниците се представят за законни организации или лица, за да получат достъп до чувствителна информация. Следните съвети ще Ви помогнат да разпознаете и избегнете фишинг измами.

Прочетете статията

Какво е задълбочено установяване на самоличността на клиента? (SCA)

Системата 3D Secure 2 (3DS2) и системата за задълбочено установяване на самоличността на клиента (SCA) са мерки, въведени за повишаване сигурността на онлайн плащанията. SCA проверява самоличността на клиента преди да потвърди покупките с цел намаляване на измамите с електронни плащания.

Прочетете статията

Транзакции с висока стойност

В SumUp вашата сигурност е наш приоритет. Грижим се бизнесът ви да е защитен и ви помагаме да намалите риска от оспорване на плащания. Тази статия ще ви представи документите, необходими за безопасно приемане на плащания за по-големи суми.

Прочетете статията

Колко сигурна е моята парола?

Ако получите предупреждение, че вашата парола е в известен списък с често срещани или изтекли пароли, може да бъдете изложени на риск от хакери. Ето както трябва да знаете.

Прочетете статията

Сигурност

Вашата сигурност е от изключително значение за нас в SumUp. Тук сме събрали информация за всичко, което трябва да знаете относно защитата, която Ви осигуряваме.

Прочетете статията

Сигурност за търговеца

Сигурността както на Вашите данни, така и на тези на Вашите клиенти е наш основен приоритет в SumUp. Ето какво правим, за да ги пазим в безопасност.

Прочетете статията

ОРЗД, SumUp и моите данни

В SumUp се отнасяме много сериозно към защитата на данните. Представяме ви всичко, което трябва да знаете за това как обработваме вашата информация и поддържаме сигурността на данните ви.

Прочетете статията

Искане на фактура

Като финансова институция ние сме задължени да потвърдим легитимността на извършените транзакции. Възможно е да Ви поискаме допълнителна информация, напр. фактура (в PDF формат) с цел удостоверяване на плащането.

Прочетете статията