Se vores guide til tilbageførselsprocessen for at få flere oplysninger om, hvordan tilbageførsler anfægtes med SumUp.

Svindel – Transaktion, hvor kortet ikke er til stede

Dette er, når en kortholder nægter at godkende eller deltage i en transaktion. For eksempel hvis de påstår, at deres kort er blevet stjålet eller duplikeret. For at forsvare dig imod en sådan tvist skal du dokumentere, at kortholder bevidst og legitimt deltog i transaktionen.

Anfægt svigagtige tilbageførsler (transaktion, hvor kortet ikke er til stede)

 • E-mailbekræftelse

 • En beskrivelse af varerne, inklusive dato og tidspunkt, hvor de blev købt og downloadet

 • Dokumentation for tidligere ubestridte betalinger fra samme kunde.

 • En kopi af fakturaen

 • En e-mailsamtale med kortholder

 • Underskrevet leveringsbevis

 • Bevis for tidligere ikke-omtvistede transaktioner med kunden

 • Dokumentation for service såsom en bekræftelsesmail eller en faktura

 • En e-mailsamtale med kortholderen, der indeholder deres navn, adresse og e-mailadresse

 • En registrering af kortholders tidligere brug af tjenesten og historik for ubestridte betalinger

Dubletbehandling

Dette er påstanden om, at en enkelt transaktion blev behandlet flere gange. Med andre ord mener kunden, at de har betalt to eller flere gange for det samme produkt eller tjeneste.

Anfægt dobbeltbehandling af tilbageførsler

 • Kopier af fakturaer for to separate ordrer betalt via SumUp.

Tjeneste ikke leveret/varer ikke modtaget

Dette er præcis, hvad det lyder som. Kortholder fremsætter påstand om, at varen eller tjenesten, som de har betalt for, enten ikke er modtaget inden for den aftalte tidsfrist eller overhovedet.

Anfægt tjeneste ikke leveret/tilbageførsel for ikke-modtaget vare

Annulleret tilbagevendende transaktion

Kortholderen hævder, at de blev debiteret, efter at deres abonnement eller konto blev lukket.

Anfægt annullerede tilbageførsler af tilbagevendende transaktioner

 • Dokumentation for, at kortholderen blev gjort opmærksom på din annullerings- eller returpolitik og ikke annullerede i overensstemmelse med denne politik

 • Dokumentation for, at kortholderen blev informeret om kommende fakturering 10 dage før transaktionen

 • Enhver kommunikation med kortholder, der beviser transaktionens gyldighed

Varerne er ikke som beskrevet/er defekte

Dette henviser til, når en kortholder stiller spørgsmålstegn ved kvaliteten af det produkt eller den tjeneste, de har modtaget, eller hvis de mener, at beskrivelsen var vildledende.

Anfægt, at varerne ikke er som beskrevet/tilbageførsler for defekte varer

 • Dokumentation for, at produktet ikke blev returneret af kortholderen, og de kontaktede dig heller ikke for at løse problemet

 • Dokumentation for, at de solgte varer hverken var beskadigede eller defekte

 • Underskrevet leveringsbevis for alle udskiftede eller reparerede produkter

 • Kommunikation med kortholder vedrørende transaktionen

 • Dokumentation for, at kortholder ikke har henvendt sig for at forsøge at løse problemet

 • Bevis for at varerne var som beskrevet og hverken beskadigede eller defekte

 • Kommunikation med kortholder vedrørende transaktionen

 • Dokumentation for, at kortholder ikke har henvendt sig for at forsøge at løse problemet

 • Dokumentation for, at de leverede tjenester var som beskrevet

 • Kommunikation med kortholder vedrørende transaktionen

Forfalskede varer

Kunden eller en tredjepart har identificeret varerne som forfalskede.

Anfægt tilbageførsel for forfalskede varer

 • En kopi af fakturaen

 • Tilvejebringelse af en neutral tredjeparts mening, der gør varens legitimitet gældende

 • Et ægthedscertifikat

Kredit ikke behandlet og varer/tjenester annulleret

Kortholderen hævder, at de ikke har modtaget en aftalt refundering for returnerede eller annullerede produkter eller tjenester.

Anfægt kredit, der ikke er behandlet, eller tilførsel for annullerede varer

 • Dokumentation for, at kortholderen enten ikke returnerede produktet eller ikke gjorde noget forsøg på at gøre det

 • Eventuel dokumentation, der viser, at kortholders returnering eller annullering ikke er i overensstemmelse med den skriftlige returnerings- eller annulleringspolitik

 • Dokumentation for, at en refundering har fundet sted

 • Dokumentation for, at kortholder ikke har kontaktet dig for at løse problemet

Bemærk:

Betalingsudbydere opkræver et ikke-refunderbart gebyr på 10 EUR for tilbageførsler, så det er altid bedst at tage forholdsregler under fjernbetalinger og tage imod betalinger på sikker vis for at forhindre, at tilbageførsler sker.