Dane firmy oraz dane osobowe muszą być zawsze aktualne, ponieważ służą one do weryfikacji Twojej tożsamości. Aby je zmienić, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Najczęściej aktualizowane informacje

Zmień rachunek bankowy
Aby zaktualizować dane rachunku bankowego, należy postępować zgodnie z przewodnikiem dostępnym tutaj.
Zmiana adresu e-mail
Jeśli chcesz dokonać zmiany adresu e-mail powiązanego z Twoim Kontem SumUp, prosimy o wysłanie wiadomości do Biura Obsługi Klienta. Wiadomość musi być wysłana z aktualnego adresu mailowego i musi zawierać informację, jaki nowy adres będzie używany podczas logowania się do systemu SumUp. Jak tylko zmiana zostanie wprowadzona do systemu otrzymasz potwierdzenie, które zostanie przesłane na nowy adres mailowy.

Jeżeli nie posiadasz dostępu do aktualnej skrzynki mailowej, możesz przesłać prośbę o zmianę adresu bezpośrednio z Panelu Użytkownika na stronie sumup.me. Gdy zmiana zostanie wprowadzona, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

W przypadku chęci zmieny hasła, warto zapoznać się z tym przewodnikiem.
Zmiana numeru telefonu
Aby zmienić prywatny lub służbowy numer telefonu, prosimy o wysłanie wiadomości do Biura Obsługi Klienta precyzując, jaki numer ma zostać zmieniony. Po wprowadzeniu zmian do systemu, otrzymasz od nas potwierdzenie w wiadomości zwrotnej.

Uwaga: zmiana numeru telefonu nie wpłynie na korzystanie z terminala, ani na przeprowadzanie transakcji. Twój numer telefonu jest potrzebny do celów kontaktowych.

Dane osobowe

Nasze Biuro Obsługi Klienta służy pomocą przy aktualizacji Twoich danych osobowych.

Zmiana adresu zamieszkania
Zmiana adresu zamieszkania może zostać wprowadzona do systemu po przesłaniu dokumentu potwierdzającego nowy adres. Pamiętaj jednak, że dokument nie może być starszy niż 6 miesięcy.

Aby zmienić adres zamieszkania prosimy o przesłanie w wiadomości e-mail jednego z następujących dokumentów, na którym widnieje Twój aktualny adres: rachunek za media, podatek mieszkaniowy, rachunek za prąd lub telefon stacjonarny lub inny oficjalny dokument.
Po otrzymaniu jednego z wyżej wymienionych dokumentów, zmiany zostaną wprowadzone do systemu i otrzymasz od nas potwierdzenie w wiadomości mailowej.

Uwaga: możesz ukryć treść przesłanego dokumentu.
Zmiana danych osobowych
W celu zmiany danych osobowych, prosimy o wysłanie w wiadomości e-mail zdjęcia Twojego dowodu osobistego (przód i tył), prawa jazdy (przód i tył) lub paszportu. Upewnij się również, że wszystkie dane na dokumencie są dobrze widoczne.
W przypadku zmiany nazwiska, możesz wysłać do nas również akt zawarcia małżeństwa.
Gdy tylko otrzymamy jeden z wyżej wymienionych dokumentów, zaktualizujemy Twoje dane osobowe i powiadomimy Cię o tym w wiadomości zwrotnej.

Zmiana danych na potwierdzeniach dla klientów
Na potwierdzeniach widoczne są dane kontaktowe Twojej firmy. SumUp umożliwia osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zakrycie części informacji takich jak adres zamieszkania, aby nie były one widoczne na potwierdzeniach dla klientów. W celu wprowadzenia takich zmian, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. Dodatkowo, jeśli chcesz dodać logo Twojej firmy na potwierdzeniach transakcji, prosimy o przesłanie do naszego Biura Obsługi Klienta wiadomości e-mail z plikiem (w formacie JPEG, PNG lub BMP) o rozmiarze nie większym niż 10 MB.

Jeżeli masz prawny obowiązek podania na potwierdzeniach transakcji Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP), prosimy o potwierdzenie w wiadomości e-mail Twojego numeru NIP (PL XXX-XXX-XX-XX).

Po wprowadzeniu danych do systemu, otrzymasz od nas potwierdzenie w wiadomości zwrotnej.

Dane firmowe

Aktualizowanie danych firmowych jest nie tylko niezbędne do wystawiania prawidłowych potwierdzeń dla klientów, ale jest także wymogiem prawnym. SumUp zapewni Ci wszelkie niezbędne wsparcie, aby dane dotyczące Twojej firmy były zaktualizowane.

Zmiana nazwy lub adresu firmy
Rodzaj prowadzonej firmy jest inny niż jednoosobowa działalność gospodarcza:
Aby zmienić nazwę firmy i adres przypisany do Twojego Konta SumUp, potrzebujemy kopii oficjalnego dokumentu rejestracyjnego firmy (z widoczną nazwą firmy lub adresem firmy). Dokument ten należy przesłać w wiadomości e-mail do naszego Biura Obsługi Klienta, aby zmiany mogły zostać wprowadzone do systemu.

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą:
Wyślij wiadomość e-mail z prośbą o zmianę nazwy firmy przypisanej do Twojego Konta SumUp załączając kopię faktury wystawionej przez dostawcę. Możesz również podać link do strony internetowej lub do strony firmowej na Facebooku. Wprowadzenie zmian zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail.
Zmiana sygnatariusza
Aby zmienić sygnatariusza Konta SumUp, w wiadomości e-mail należy przesłać dowód osobisty osoby zarządzającej firmą (przód i tył) wskazanej w dokumentach rejestracyjnych, wraz z pełnomocnictwem dla nowego sygnatariusza, podpisanego przez wspomnianą osobą zarządzającą. Gdy zmiana zostanie wprowadzona do systemu, otrzymasz od nas wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Zmiana formy prawnej działalności
Każda zmiana formy prawnej działalności jest rozpatrywana w kolejności otrzymywania zgłoszeń. Aby zaktualizować te dane, należy przesłać w wiadomości e-mail aktualne dokumenty rejestracyjne firmy oraz wskazać powód zmiany. Informację o aktualizacji danych w naszym systemie otrzymasz w wiadomości e-mail.

Uwaga: prosimy pamiętać, że SumUp może poprosić Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji.
Dodanie numeru NIP
Aby dodać numer NIP do Konta SumUp, prosimy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Po wprowadzeniu danych do systemu, otrzymasz od wiadomość mailową z potwierdzeniem.

Uwaga: Twój numer NIP powinien zawierać dwuliterowy kod kraju rejestracji firmy oraz 10 cyfr.

Warto wiedzieć

Zamknięcie Konta SumUp

W przypadku chęci zamknięcia lub usunięcia Konta SumUp, prosimy o przesłanie wiadomości z zarejestrowanego adresu e-mail do naszego Biura Obsługi Klienta, podając przyczynę decyzji.

Uwaga: przed zamknięciem Konta SumUp upewnij się, że zostały pobrane wszystkie niezbędne zestawienia transakcji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji