Pomoc

Powiązane sekcje

Produkt

3GTerminal 3G

Remote PaymentsPłatności zdalne

SumUp InvoicesSumUp Faktury

AirTerminal Air

SoloTerminal Solo

IKONA: KartaKonto firmowe i karta

ICON: Online StoreOnline Store

Temat

My ReportsMoje raporty

accepting paymentsPrzyjmowanie płatności

ASSET: Business management iconZarządzanie firmą

My profileMój profil

IKONA: bezpieczeństwo prywatnośćBezpieczeństwo i prywatność

My PayoutsMoje wypłaty środków

ICON: Pricing OrderCeny i zamówienia

Moje raporty

Moje raporty

Zapoznaj się z przeglądem wszystkich raportów dostępnych dla Ciebie jako użytkownika. Pomoże Ci on w pełni korzystać z usług SumUp i jeszcze bardziej rozwinąć działalność.

Przeczytaj artykuł

Status transakcji

Czy zastanawiasz się czasami nad statusem transakcji? Dowiedz się, jak łatwo sprawdzić status płatności w Panelu Użytkownika lub w aplikacji SumUp.

Przeczytaj artykuł

Historia transakcji

Twoja historia transakcji zawiera podstawowe zestawienie wszystkich płatności przyjętych przez SumUp.

Przeczytaj artykuł

Ponowne wysyłanie i eksportowanie zestawień wypłat

Nie możesz znaleźć w e-mailach zestawienia wypłat? Nie ma problemu — ten przewodnik pomoże Ci ponownie wysłać dzienne lub miesięczne zestawienie wypłat z Profilu SumUp na wybrany adres e-mail.

Przeczytaj artykuł

Zgodność z przepisami podatkowymi

Dowiedz się, co trzeba wiedzieć o przestrzeganiu przepisów podatkowych i kontaktach z organami podatkowymi podczas korzystania z usług SumUp.

Przeczytaj artykuł