Jak mám ověřit svůj profil?

Od našeho registračního týmu obdržíte e-mail se žádostí o sken či fotografii těchto dokumentů:

  • Doklad totožnosti – např. u pasu stránka s fotografií včetně stránky s podpisem nebo řidičský průkaz z obou stran

  • Ověření adresy – např. faktury za energie, bankovní výpisy nebo nájemní smlouva s datem

    za posledních 6 měsíců

Poznámka:

Během registračního procesu si můžeme vyžádat další dokumenty. K těm mohou patřit doklady o provozování podnikatelské činnosti, jako jsou faktury, vizitky či stránka společnosti.

Načíst mé dokumenty

  1. profilu SumUp klikněte v pravém horním rohu na symbol profilu

  2. Zvolte Dokumenty

Zde můžete v oddíle Ověření identity načíst doklad totožnosti a v oddíle Ověření adresy doklad o adrese, na které pobýváte. Náš tým načtené dokumenty ověří a ozve se vám e-mailem.

Jaké požadavky platí pro mé dokumenty?

Identifikace

  • Poskytnutý doklad totožnosti nesmí mít uplynutou dobu platnosti. Fotografie registrovaného obchodníka musí být jasně viditelná.

  • Jméno zaregistrované v profilu SumUp musí odpovídat jménu na všem dokumentech.

Formát

  • Pokud jako doklad totožnosti zvolíte pas, nezapomeňte přiložit stránku s podpisem, pokud se podpis nenachází na stránce s fotografií.

  • Načtené obrázky musejí být jasné a kvalitní a musejí zahrnovat celý dokument.

Velikost načtených dokumentů/obrázků nesmí přesahovat 10 MB. (Pokud dokumenty nemůžete načíst nebo jsou soubory příliš velké, zašlete je e-mailem našemu registračnímu týmu.)