SumUp poskytuje zákonnou záruku na veškeré vady materiálu, konstrukce a zpracování platebního terminálu k datu jeho doručení a v trvání dvanácti (12) měsíců od tohoto data doručení.

SumUp neposkytuje žádnou záruku na platební terminál, pokud: (i) dojde k reklamaci terminálu po uplynutí dvanácti (12) měsíců od data jeho doručení, (ii) vady vzniknou v důsledku nesprávné manipulace s terminálem ze strany obchodníka a (iii) nebudou zjištěny žádné vady.

Dále se uplatňují příslušné zákonné předpisy.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás

Články v tomto oddílu