Zablokované zařízení

Váš platební terminál chrání před zneužitím technické bezpečnostní mechanismy. S terminálem nakládejte opatrně. Působení vnějších sil a tvrdé nárazy (například při pádu na zem) mohou aktivovat bezpečnostní mechanismus. Po jeho spuštění se zařízení trvale zablokuje a už ho nebude možné použít.

V takovém případě se na displeji platebního terminálu zobrazí zpráva „INVALID BPK“ (Air) a terminál bude nutné vyměnit. Kontaktujte naši podporu: podpora@sumup.cz.

Záruka

SumUp poskytuje zákonnou záruku na veškeré vady materiálu, konstrukce a zpracování platebního terminálu k datu jeho doručení a v trvání dvanácti (12) měsíců od tohoto data doručení.

SumUp neposkytuje žádnou záruku na platební terminál, pokud: (i) dojde k reklamaci terminálu po uplynutí dvanácti (12) měsíců od data jeho doručení, (ii) vady vzniknou v důsledku nesprávné manipulace s terminálem ze strany obchodníka a (iii) nebudou zjištěny žádné vady.

Dále se uplatňují příslušné zákonné předpisy.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Nenašli jste, co jste hledali?

Kontaktujte nás

Články v této sekci