Informasjonsforespørsler, tilbakebetalinger og svindelvarsler

På SumUp gjør vi alt for å minimere svindel og sjansene for tilbakebetalinger. Hvis du mottar informasjonsforespørsel, tvist eller varsel om svindel, følg retningslinjene i denne artikkelen.

Innholdsfortegnelse:

Informasjonsforespørsler

Hva er en informasjonsforespørsel?

En informasjonsforespørsel oppstår når kunden eller kundens bank ber om mer informasjon om en transaksjon som vises på vedkommendes kontoutskrift.


Blir eventuelle midler trukket fra bankkontoen min som følge av en informasjonsforespørsel?

Nei, en informasjonsforespørsel er kun akkurat det, forespørsel om mer informasjon. Du blir ikke belastet for beløpet i transaksjonen som det spørres om. Unnlatelse av å gi oss de forespurte opplysningene og dokumentene som tilhører transaksjonen kan føre til tilbakebetaling.


Hva skal jeg gjøre hvis jeg mottar en informasjonsforespørsel?

Du vil bli behørig underrettet om en informasjonsforespørsel, og du vil bli bedt om å gi oss all relevant informasjon og alle dokumenter på kjøpet, som videresendes til kundens bank. Du finner kravene til de forespurte dokumentene her. Hvis du har muligheten til det, er det best å kontakte kunden din for å løse problemet og be dem om å ringe til banken for å stoppe eventuelle tvister.

Omtvistede transaksjoner

Hva er en omtvistet transaksjon?

Når en korttransaksjon er omtvistet (enten på forespørsel fra kortholderen eller av kortholderens bank), kan det føre til tilbakebetaling. Hvis en tilbakebetaling skjer, blir du belastet for transaksjonsbeløpet.

Vi vil aktivt støtte deg for å bestride en tvist og for å opprettholde det belastede beløpet fra kundens bank.

Hva kan føre til tvister?

Noen av grunnene til tvister kan omfatte:

  • Varene er skadet i transitt og ankommer i ufullstendig stand.
  • En kortholder returnerer varene, men har ikke mottatt tilbakebetaling.
  • En kortholder bestrider en transaksjon, og erklærer uriktig bruk av kortet.
  • En kortholder gjenkjenner ikke beløpet på kontoutskriften.
  • En kortholder bestrider varens kvalitet eller kvitteringen.
  • Beløpet som ble belastet var feil.
  • Transaksjonen ble feilbehandlet.
  • Selgeren oppfylte ikke en informasjonsforespørsel.

Hva skjer under en tvist?

En tvist oppstår når en kunde kontakter kortutstederen for å bestride en transaksjon. Tvisten sendes gjennom det aktuelle betalingssystemet til selgeren. SumUp-kontoen din belastes når tvisten mottas. En avgift på 10,00 £/10,00 € pålegges for å dekke utgiftene som påløper som følge av tvisten. Vær oppmerksom på at denne avgiften belastes av betalingssystemet og ikke av SumUp.

Tvisten inkluderer en svarfrist. Siden betalingssystemet kun gir begrenset tid til å svare på en tvist (og bestride det), er det avgjørende å svare innen fristen på e-posten vi sender deg. Vi støtter deg aktivt for å bestride en tvist og å gjenopprette det belastede beløpet fra kortholderens bank.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg mottar en tvist?

Hvis du mottar en tvist, må du lese e-posten vi sender nøye og se om du kan gi den forespurte informasjonen.

Hvordan administrerer jeg tvister?

Hvis en kjøper kontakter deg med en klage vedrørende et kjøp, må du samarbeide med kjøperen for å løse tvisten. Hvis du ikke kan oppnå gjensidig enighet, instruer kjøperen om hvordan vedkommende kan returnere varene.
Når varene er returnert til deg, utsted en tilbakebetaling til samme kredittkort som ble brukt til å foreta kjøpet. Ikke aksepter tall og informasjon som ikke samsvarer, og bruk sunn fornuft for å vurdere risikoen. Sørg for å holde oss informert, ettersom våre erfaringer kan bidra til å løse problemet.

For å unngå tvist med grunnen «Transaksjon ikke gjenkjent», må du kontrollere at bedriftsnavnet som du har registrert hos oss, er lett gjenkjennelig.

I tilfelle varen ble sendt: Bruk en leveringsmetode som omfatter leveringsbekreftelse for å kunne dokumentere at varen ble levert. Krev signatur ved levering av varer med høy verdi.

Du finner tips om hvordan du kan forhindre tvister her.

Varsel om svindel

Hva er en varsel om svindel?

Varsel om svindel oppstår når kundens bank informerer oss om at kortet som ble brukt til betalingen, er rapportert av kunden som misbrukt, mistet, stjålet eller forfalsket.
På dette tidspunktet vil du ikke bli belastet, men det er sannsynlig at en tilbakebetaling vil følge et varsel som svindel.


Hva skal jeg gjøre hvis jeg mottar varsel om svindel?

Du vil bli behørig underrettet om varselet, og du vil bli gitt ytterligere instruksjoner.
Hvis du har muligheten til det, er det best å kontakte kunden din for å løse problemet og be dem om å ringe til banken for å stoppe eventuelle tilbakebetalinger.

Var denne artikkelen nyttig?

Fant du ikke det du lette etter?

Kontakt oss

Artikler i denne seksjonen