Zestawienie transakcji wysyłane jest przy okazji każdej wypłaty środków na Twój rachunek bankowy. To doskonały sposób na monitorowanie wszystkich przyjętych transakcji, dzięki czemu prowadzenie księgowości staje się znacznie prostsze.

W tym artykule:

Informacje na temat zestawienia transakcji

Dzienne zestawienie transakcji dotyczy jednorazowej wypłaty środków dokonanej na Twój zarejestrowany numer rachunku bankowego, natomiast miesięczne zestawienie transakcji zawiera informacje o wszystkich wypłatach środków dokonanych w danym miesiącu.

Dzienne zestawienie transakcji

Dzienne zestawienie transakcji obejmuje wszystkie transakcje, za które środki zostały wypłacone na Twój rachunek bankowy danego dnia.  Należy pamiętać, iż nie oznacza to, że pieniądze będą natychmiast dostępne na Twoim rachunku bankowym. W zależności od banku oraz dnia tygodnia zaksięgowanie środków na Twoim rachunku bankowym może potrwać do 3-5 dni roboczych.

Każde dzienne zestawienie transakcji oznaczone jest własnym identyfikatorem (PID), które wygląda następująco:  

Jeśli nie możesz znaleźć zestawienia transakcji w Twojej skrzynce odbiorczej, spróbuj wyszukać je po temacie wiadomości (wpisz „Dzienne zestawienie transakcji” lub „Miesięczne zestawienie transakcji”). Sprawdź również folder SPAM.

Miesięczne zestawienie transakcji

Miesięczne zestawienie transakcji obejmuje wszystkie dzienne wypłaty środków przelane na Twój rachunek bankowy w poprzednim miesiącu. Miesięczne zestawienie stanowi podsumowanie wszystkich wypłat środków.

Dokument wskazuje dokładnie, ile pieniędzy zostało przelane na Twój rachunek bankowy w poprzednim miesiącu.

Możesz wykorzystać to zestawienie na potrzeby prowadzenia księgowości, ponieważ zawiera ono przegląd wszystkich transakcji ujętych w poszczególnych dziennych zestawieniach z poprzedniego miesiąca.

Prosimy pamiętać, że zestawienie transakcji obejmuje wyłącznie te transakcje, które zostały rzeczywiście wypłacone na Twój rachunek bankowy w poprzednim miesiącu. Nie jest to zestawienie Twojej całej historii transakcji.

Przykładowo, jeśli transakcja została przyjęta 29 maja, środki za nią nie zostaną wypłacone w maju, natomiast na początku czerwca. Z tego powodu informacja o tej transakcji nie znajdzie się na Twoim zestawieniu miesięcznym za maj, lecz za czerwiec.

Pełna historia wszystkich transakcji jest dostępna na Twoim koncie SumUp na stronie sumup.me.

Miesięczne zestawienie transakcji przesyłane jest na początku kolejnego miesiąca.

Faktura

Wraz z każdym miesięcznym zestawieniem transakcji otrzymasz również fakturę, która wyszczególnia wszystkie prowizje od transakcji pobrane w danym okres.

Ponowne wysłanie zestawienia transakcji

Możesz wygenerować ponownie dzienne oraz miesięczne zestawienia transakcji z poziomu Twojego Konta SumUp. Należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:

  1. Zaloguj się na Twoje konto na stronie me.
  2. Przejdź do „Transakcje” w menu po lewej stronie ekranu Konta SumUp.
  3. Po prawej stronie, poniżej filtrów dotyczących transakcji, znajdziesz małą ikonę papierowego samolotu ze znajdującym się obok napisem „Wyślij ponowie zestawienie transakcji”. Kliknij na tę ikonę.
  4. Otworzy się osobne okno, który pozwoli Ci wybrać rodzaj zestawienia.
  5. Jeśli chcesz ponownie przesłać dzienne zestawienie transakcji, wybierz „Dzienny” rodzaj raportu i wskaż dzień.

    Ważne

    Należy określić dzień wypłaty środków, a nie datę przyjęcia transakcji czy datę zaksięgowania środków na Twoim rachunku bankowym. Dzień wypłaty środków znajdziesz w Twojej Historii Transakcji. Informacja zapisana na zielono i oznaczona symbolem banku to data wypłaty środków.

  1. Jeśli chcesz ponownie przesłać miesięczne zestawienie transakcji, wybierz „Miesięczny” rodzaj raportu i następnie wybierz miesiąc i rok.

Ważne

Prosimy mieć na uwadze, że nie ma możliwości generowania zestawień za bieżący dzień lub miesiąc.

Czy ten artykuł był pomocny?

Nie udało Ci się znaleźć odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Artykuły w tej sekcji