SumUp Air: riešenie problémov (podrobný návod)

Ak sa váš platobný terminál nedokáže pripojiť k smartfónu/tabletu, prišli ste na správne miesto. V tomto článku nájdete riešenia, vďaka ktorým budete môcť opäť prijímať platby kartou prostredníctvom platobného terminálu SumUp Air.

V tomto článku si môžete overiť to, či je platobný terminál SumUp Air kompatibilný s vaším zariadením.

Poznámka: pravidelne kontrolujte, či máte nainštalovanú najnovšiu verziu aplikácie SumUp.

Aktualizácia aplikácie SumUp
Zariadenia s operačným systémom iOS Zariadenia s operačným systémom Android
 1. Otvorte App Store.
 2. Kliknite na možnosť „Aktualizácie“ v pravom dolnom rohu obrazovky.
 3. V zozname vyhľadajte aplikáciu SumUp a kliknite na tlačidlo „Aktualizovať“, ktoré nájdete vedľa jej názvu. Ak aplikáciu v zozname nenájdete, znamená to, že používate jej aktuálnu verziu.

Podrobný návod

Pred riešením problémov sa uistite, že je aplikácia SumUp na vašom zariadení vypnutá. Zároveň sa uistite, že sa platobný terminál aktuálne nenabíja.

Krok 1: reštartovanie platobného terminálu SumUp Air

 1. Vypnite platobný terminál.
 2. Na asi 10 sekúnd podržte vypínač platobného terminálu. Na displeji sa zobrazí nápis „Hold for BT“. Následne na to sa zobrazí nápis „Release for BT“.
 3. Vypínač uvoľnite až po tom, čo terminál zapípa. Týmto spôsobom reštartujete Bluetooth čip v zariadení.

Krok 2: vypnutie funkcie Bluetooth na smartfóne/tablete

 1. Otvorte nastavenia vášho smartfónu/tabletu.
 2. Otvorte sekciu, v ktorej môžete spravovať pripojené zariadenia/Bluetooth pripojenie.
 3. Uistite sa, či sa platobný terminál zobrazuje v zozname Bluetooth zariadení.
  • Ak áno, odstráňte ho.
  • Ak sa v zozname nezobrazuje žiadne zariadenie od SumUp, vypnite funkciu Bluetooth na vašom smartfóne/tablete. Funkciu Bluetooth nechajte vypnutú aspoň 10 sekúnd. Týmto spôsobom sa uistíte, že všetky pripojenia budú deaktivované. Funkciu Bluetooth následne opäť zapnite.

Krok 3: manuálne pripojenie platobného terminálu SumUp Air

 1. Spustite aplikáciu SumUp a zadajte svoje prihlasovacie údaje.
 2. Kliknite na symbol sekcie Nastavenia Default.png.
 3. Otvorte sekciu „Spôsoby platby“ a vyberte možnosť „Terminál SumUp Air“.
 4. Porovnajte posledné tri číslice zobrazené na displeji vášho zariadenia s poslednými troma číslicami sériového čísla terminálu. Požiadavku na spojenie následne potvrďte na svojom smartfóne/tablete kliknutím na možnosť „Pripojiť“.
 5. Pripojenie budete v určitých prípadoch musieť potvrdiť aj stlačením zeleného symbolu potvrdenia na platobnom termináli.
 6. Pripojenie bolo úspešné!

*Poznámka: v malom množstve prípadov môže pri opätovnom pripájaní platobného terminálu dôjsť k chybe. V takom prípade zopakujte postup popísaný v kroku 3.

Prepojenie zariadení by malo byť stabilné a k jeho výpadkom by malo dochádzať iba v minime prípadov. Ak k výpadkom dochádza častejšie, postupujte nasledovne:

Iba pre Android zariadenia: vymazanie Bluetooth dát
 1. Otvorte nastavenia vášho smartfónu alebo tabletu.
 2. Kliknite na možnosť „Aplikácie“, „Aplikácia“, „Aplikácie a oznámenia“ alebo „Správca aplikácií“.
 3. Otvorte nastavenia a kliknite na „Zobraziť systémové aplikácie“ alebo inú podobne nazvanú možnosť. V určitých prípadoch budete musieť kliknúť na „Zobraziť všetky aplikácie“ alebo „Informácie o aplikáciách“.
 4. Kliknite na možnosť „Bluetooth“ alebo „Bluetooth release“.
 5. Otvorte sekciu „Ukladací priestor“ alebo „Pamäť“ a kliknite na „Vymazať dáta“.
Krok 4: odinštalovanie aplikácie SumUp
Zariadenia s operačným systémom iOS Zariadenia s operačným systémom Android
 1. Na obrazovke s aplikáciami jemne podržte ikonu aplikácie SumUp až kým sa nezačne pohybovať. V ľavom hornom rohu ikony sa následne objaví symbol „X“.
 2. Kliknite na „X“ a odinštalovanie aplikácie potvrďte kliknutím na možnosť „Vymazať“.
Krok 5: vypnutie smartfónu/tabletu
Vypnite svoj smartfón/tablet. Zároveň so zariadením sa totiž reštartuje aj Bluetooth čip, čo môže vyriešiť vaše problémy s pripojením. Zariadenie následne opäť zapnite.
Krok 6: opätovná inštalácia aplikácie SumUp
Zariadenia s operačným systémom iOS Zariadenia s operačným systémom Android
 1. Otvorte App Store a kliknite na možnosť „Vyhľadať“ v menu v spodnej časti obrazovky.
 2. Do vyhľadávača zadajte výraz „SumUp“ a kliknite na „Hľadať“.
 3. Kliknite na tlačidlo „Získať“ nachádzajúce sa vedľa ikony a počkajte kým váš iPhone/iPad stiahne aplikáciu SumUp.

Spustite aplikáciu SumUp obvyklým spôsobom a prihláste sa s pomocou svojho e-mailu a hesla. Pokúste sa opäť prijať platbu kartou, aby ste zistili, či sa platobný terminál pripojí k vášmu zariadeniu.

Úroveň nabitia batérie

Problémy s pripojením môžu byť spôsobené aj nízkou úrovňou nabitia batérie. Terminál preto pravidelne nabíjajte. Platobný terminál SumUp Air môžete nabiť s pomocou microUSB kábla, ktorý je súčasťou balenia. Kábel pripojte k zdroju napájania alebo k počítaču.

Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje na displeji platobného terminálu a indikujú ju aj modré LED diódy v jeho spodnej časti. Pre zistenie aktuálnej úrovne nabitia stačí, aby ste stlačili a ihneď uvoľnili vypínač zariadenia. Úroveň nabitia indikujú svietiace LED diódy – každá z nich predstavuje asi 25 % kapacity batérie.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii