Podpora

Platby na diaľku

Nastavenie tlačiarne

Ak pripojíte tlačiareň, po prijatí platby budete môcť vytlačiť potvrdenie. Zároveň budete môcť vytlačiť potvrdenia k transakciám, ktoré ste uskutočnili v minulosti.

Otvoriť článok

Predaj darčekových poukážok

Prečítajte si viac o tom, ako zdieľať vašu stránku s darčekovými poukážkami a o tom, ako prebieha nákup a použitie poukážok.

Otvoriť článok

Kontrola stavu darčekovej poukážky

V prípade potreby si môžete zobraziť stav všetkých darčekových poukážok, ktoré ste v minulosti predali (vrátane dátumu nákupu a dátumu použitia). Zároveň môžete refundovať platbu darčekovou poukážkou tak, že zákazníkovi dobijete kredit.

Otvoriť článok

Úprava darčekových poukážok

Začnite používať funkciu darčekové poukážky od SumUp. Vyberte vzory, ktoré budú mať zákazníci k dispozícii, prednastavte hodnotu jednotlivých poukážok a určite výšku zľavy.

Otvoriť článok

Čo sú darčekové poukážky od SumUp?

Vďaka tejto funkcii môžete predávať darčekové poukážky, ktoré môžu zákazníci uplatniť vo vašom obchode. Prečítajte si nasledujúci článok a zistite viac.

Otvoriť článok

Platobné odkazy: kontrola stavu transakcií

Po odoslaní platobného odkazu môžete stav jednotlivých transakcií skontrolovať alebo zmeniť priamo v aplikácii SumUp. Kedykoľvek si tak môžete overiť to, či bol platobný odkaz odoslaný, platba odvolaná alebo či bola príslušná suma už zaplatená. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku.

Otvoriť článok

Prijímanie platieb pomocou platobných odkazov

Zdieľajte platobné odkazy a prijímajte platby na diaľku. Po odoslaní odkazu môžete skontrolovať, či vám zákazník už zaplatil.

Otvoriť článok

Platobné odkazy: prehľad

Vďaka tejto funkcii budete môcť platby prijímať aj prostredníctvom platobných odkazov.

Otvoriť článok

Ako znížiť pravdepodobnosť spätných úhrad pri platbách na diaľku?

Vďaka našim funkciám umožňujúcim uskutočňovanie online transakcií môžete prijímať platby za tovar a služby aj bez prítomnosti držiteľa karty. Pri vykonávaní platieb na diaľku je dôležité dodržiavať tieto osvedčené postupy, aby ste sa uistili, že vy aj vaši zákazníci budete mať pozitívne skúsenosti.

Otvoriť článok