Podpora

Súvisiace sekcie

Produkt

3GPlatobný terminál 3G

Remote PaymentsPlatby na diaľku

AirPlatobný terminál Air

SoloPlatobný terminál Solo

IKONA: kartaFiremný účet a karta

IKONA: online obchodOnline obchod

Téma

My ReportsMoje prehľady

accepting paymentsPrijímanie platieb

ASSET: Business management iconSpráva podnikania

My profileProfil

Security & privacyBezpečnosť a súkromie

My PayoutsPoukazovanie platieb

Pricing & OrderPricing and order

Správa podnikania

Vytváranie čiarových kódov

Priraďte k jednotlivým položkám čísla čiarových kódov, aby ste tieto kódy mohli skenovať pomocou čítačky.

Otvoriť článok

Pridávanie položiek do katalógu položiek

Vytvorte katalóg z položiek, ktoré ponúkate. Pridané položky sa budú následne zobrazovať v celom ekosystéme SumUp.

Otvoriť článok

Úprava položiek

Jednotlivé položky môžete v prípade potreby upraviť alebo odstrániť. Postupujte pri tom nasledovne.

Otvoriť článok

Kontrola stavu darčekovej poukážky

V prípade potreby si môžete zobraziť stav všetkých darčekových poukážok, ktoré ste v minulosti predali (vrátane dátumu nákupu a dátumu použitia). Zároveň môžete refundovať platbu darčekovou poukážkou tak, že zákazníkovi dobijete kredit.

Otvoriť článok

Predaj darčekových poukážok

Prečítajte si viac o tom, ako zdieľať vašu stránku s darčekovými poukážkami a o tom, ako prebieha nákup a použitie poukážok.

Otvoriť článok

Export katalógu položiek

Chcete exportovať svoj katalóg položiek ako CSV súbor, aby ste si ho zálohovali či použili na inom mieste? Je to veľmi jednoduché. Postupujte pri tom nasledovne.

Otvoriť článok

Ako vyplniť šablónu slúžiacu na import položiek

Chcete importovať viacero položiek súčasne? Žiadny problém. Údaje o nich stačí zadať do CSV šablóny. Postupujte pri tom nasledovne.

Otvoriť článok

Úprava daňových sadzieb

Upravte daňové sadzby, ktoré sú aplikované pri platení alebo ich úplne deaktivujte. V systéme nájdete 0 % daňovú sadzbu a sadzby DPH, ktoré sú štandardne používané na Slovensku.

Otvoriť článok

Používanie položiek

Chceli by ste uskutočňovať transakcie ešte rýchlejším spôsobom? Pridajte najpredávanejšie položky do svojho katalógu. Pridané položky budete môcť následne využiť v rámci svojho SumUp profilu.

Otvoriť článok

Úprava potvrdení o platbe

Údaje o vašej spoločnosti, uvedené na vašich potvrdeniach o platbe, môžete kedykoľvek zmeniť. V prípade potreby môžete pridať aj špeciálny odkaz pre zákazníkov.

Otvoriť článok

Úprava darčekových poukážok

Začnite používať funkciu darčekové poukážky od SumUp. Vyberte vzory, ktoré budú mať zákazníci k dispozícii, prednastavte hodnotu jednotlivých poukážok a určite výšku zľavy.

Otvoriť článok

Úprava popisu platby

V prípade potreby môžete zmeniť obchodné meno, ktoré bude uvedené na výpise z bankového účtu vášho zákazníka. Stačí iba upraviť popis platby.

Otvoriť článok

Ako pozvať nových členov tímu

Pridajte ľudí, s ktorými pracujete, ako členov tímu, vytvorte im unikátne prihlasovacie údaje, priraďte im konkrétnu rolu a určite, čo môžu vidieť a robiť.

Otvoriť článok

Prijímanie platieb kartou v zahraničí

SumUp môžete využívať v krajine, v ktorej podnikáte. Zároveň vám však chceme umožniť prijímať platby aj v zahraničí.

Otvoriť článok

Čo sú darčekové poukážky od SumUp?

Vďaka tejto funkcii môžete predávať darčekové poukážky, ktoré môžu zákazníci uplatniť vo vašom obchode. Prečítajte si nasledujúci článok a zistite viac.

Otvoriť článok

Zamestnanecké profily

V prípade potreby môžete pre svojich zamestnancov vytvoriť samostatné profily so špecifickými oprávneniami, ktoré vám okrem iného umožnia kontrolovať a analyzovať predaje, ktoré uskutočnili.

Otvoriť článok

História predaja

Vaša história predaja obsahuje základný rozpis všetkých platieb, ktoré ste prijali cez SumUp.

Otvoriť článok