Viac informácií o záruke, ktorú SumUp poskytuje na svoje platobné terminály, nájdete v nasledujúcom článku. Tento článok zároveň obsahuje informácie o tom, čo robiť po zablokovaní platobného terminálu z dôvodu aktivácie bezpečnostných mechanizmov.

Zablokované zariadenie

Váš platobný terminál je pred zneužitím chránený bezpečnostnými mechanizmami ktoré natrvalo zablokujú zariadenie, ak budú aktivované. Mechanizmy môžu byť aktivované vonkajšou silou alebo nárazom, ako je napríklad pád na zem. Pri jeho používaní preto postupujte s náležitou opatrnosťou. Po ich spustení bude zariadenie natrvalo zablokované a už ho nebude možné použiť.

V takomto prípade sa na displeji platobného terminálu zobrazí správa „DEVICE BLOCKED“ a zariadenie bude potrebné vymeniť. Ak takáto situácia nastane, kontaktujte náš  Tím Zákazníckej Podpory. 

Záruka

SumUp poskytuje zákonnú záruku na všetky vady materiálu, konštrukcie a spracovania terminálu ku dňu jeho doručenia a po dobu dvanástich (12) mesiacov od tohto dňa.

SumUp neposkytuje žiadnu záruku na terminál, ak: (i) dôjde k reklamácii terminálu po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo dňa doručenia; (ii) ak bola SIM karta terminálu odstránená; iii) ak bol platobný terminál akýmkoľvek spôsobom otvorený alebo poškodený; (iii) vady vzniknú v dôsledku nesprávnej manipulácie s terminálom zo strany obchodníka; (iv) nebudú zistené žiadne vady.

Ďalej sa uplatňujú príslušné zákonné predpisy.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii