Viac informácií o záruke, ktorú SumUp poskytuje na svoje platobné terminály, nájdete v nasledujúcom článku. Tento článok zároveň obsahuje informácie o tom, čo robiť po zablokovaní platobného terminálu z dôvodu aktivácie bezpečnostných mechanizmov.

Zablokované zariadenie

Váš platobný terminál je pred zneužitím chránený bezpečnostnými mechanizmami. Pri jeho používaní preto postupujte s náležitou opatrnosťou. Pôsobenie externých síl a tvrdé nárazy (napríklad pád na zem) môžu tieto mechanizmy aktivovať. Po ich spustení bude zariadenie natrvalo zablokované a už ho nebude možné použiť.

V takomto prípade sa na displeji platobného terminálu zobrazí správa „INVALID BPK“ (Air) a zariadenie bude potrebné vymeniť. Ak takáto situácia nastane, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory podpora@sumup.sk.

Záruka

SumUp poskytuje zákonnú záruku na všetky vady materiálu, konštrukcie a spracovania platobného terminálu ku dňu jeho doručenia a po dobu dvanástich (12) mesiacov od tohto dňa.

SumUp neposkytuje žiadnu záruku na platobný terminál, ak: (i) dôjde k reklamácii terminálu po uplynutí dvanástich (12) mesiacov od dňa doručenia, (ii) vady vzniknú v dôsledku nesprávnej manipulácie s terminálom zo strany obchodníka, (iii) nebudú zistené žiadne vady.

Ďalej sa uplatňujú príslušné zákonné predpisy.

 

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Articles in this section