Viac informácií o záruke, ktorú SumUp poskytuje na svoje platobné terminály, nájdete v nasledujúcom článku. Tento článok zároveň obsahuje informácie o tom, čo robiť po zablokovaní platobného terminálu z dôvodu aktivácie bezpečnostných mechanizmov.

Zablokované zariadenie

Váš platobný terminál je pred zneužitím chránený bezpečnostnými mechanizmami. Pri jeho používaní preto postupujte s náležitou opatrnosťou. Pôsobenie externých síl a tvrdé nárazy (napríklad pád na zem) môžu tieto mechanizmy aktivovať. Po ich spustení bude zariadenie natrvalo zablokované a už ho nebude možné použiť.

V takomto prípade sa na displeji platobného terminálu zobrazí správa „INVALID BPK“ (Air) a zariadenie bude potrebné vymeniť. Ak takáto situácia nastane, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory podpora@sumup.sk.

Záruka

SumUp poskytuje zákonnú záruku na všetky vady materiálu, konštrukcie a spracovania platobného terminálu ku dňu jeho doručenia a po dobu dvanástich (12) mesiacov od tohto dňa.

SumUp neposkytuje žiadnu záruku na platobný terminál, ak: (i) dôjde k reklamácii terminálu po uplynutí dvanástich (12) mesiacov od dňa doručenia, (ii) vady vzniknú v dôsledku nesprávnej manipulácie s terminálom zo strany obchodníka, (iii) nebudú zistené žiadne vady.

Ďalej sa uplatňujú príslušné zákonné predpisy.

 

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii