Dokumenty potrebné na overenie vášho účtu

SumUp je autorizovanou platobnou inštitúciou, ktorá funguje v súlade s podmienkami FCA (úrad pre dohľad nad finančným trhom). Z tohto dôvodu musíme overiť vašu identitu a zároveň musíme overiť to, že ste hlavnou kontaktnou osobou vo vašej spoločnosti.

Čo môžem spraviť pre to, aby bol môj účet overený?

Od SumUp obdržíte e-mail, v ktorom vás budeme žiadať o naskenovanú kópiu alebo fotografiu nasledujúcich dokumentov:

  • Doklad totožnosti (napr. strana s fotografiou a strana s podpisom vo vašom pase alebo obe strany vášho vodičského preukazu)
  • Dokument s vašou adresou (napr. účet za energie, nájomná zmluva alebo výpis z vášho bankového účtu – dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov)

Poznámka: časom od vás môžeme požadovať i ďalšie dokumenty, a to vrátane dokumentov dokazujúcich to, že podnikáte (napr. faktúra, vizitka, webová stránka spoločnosti a pod.).

Dokumenty, prosím, nahrajte priamo z rozhrania vášho SumUp účtu (sumup.me). Ak chcete nájsť sekciu Účet, kliknite v ľavom hornom rohu obrazovky na svoje obchodné meno. Vyberte možnosť „Účet“ a následne vyberte možnosť „Dokumenty“.

Doklad totožnosti nahrajte v sekcii „Overenie identity“ a dokument s vašou adresou nahrajte v sekcii „Overenie adresy“. Náš tím všetky dokumenty overí a následne vás bude kontaktovať prostredníctvom e-mailu.

Požiadavky týkajúce sa dokumentov

Totožnosť

  • Doklad totožnosti musí byť platný. Zároveň sa na ňom musí nachádzať dostatočne kvalitná fotografia obchodníka, ktorý si príslušný SumUp účet vytvoril.
  • Meno, pod ktorým je obchodník v rámci SumUp zaregistrovaný, sa musí zhodovať s menom na všetkých poskytnutých dokumentoch.

Formát

  • Ak ako doklad totožnosti poskytujete váš pas: uistite sa, že do nášho systému nahráte stranu s fotografiou i stranu s podpisom (v prípade, že ide o dve samostatné strany).
  • Nahrané skeny/fotografie musia byť v dostatočnej kvalite a zároveň na nich musí byť vidieť celý dokument.

Dokumenty/obrázky musia byť menšie ako 10 MB. V prípade, že sa vám dokumenty/obrázky nepodarí nahrať alebo v prípade, že sú príliš veľké, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailuonboarding@sumup.ie.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii