Transakčný limit

Na ktoromkoľvek z našich platobných terminálov môžete uskutočniť transakciu v ľubovoľnej výške.

Pri platbách na diaľku sme však z bezpečnostných dôvodov zaviedli transakčný limit, ktorý sa v prípade jednotlivých odvetví líši. Viac informácií o tomto limite vám poskytne náš tím zákazníckej podpory.

Overovací limit

Ako poskytovateľ platobných služieb regulovaný Írskou centrálnou bankou sme povinní overiť, že ste skutočne osobou, ktorá je zaregistrovaná v SumUp profile a že ste hlavným kontaktom vo vašej firme.

Znamená to, že keď dosiahnete limit spracovania vo výške 5 000 EUR, nebudete môcť uskutočňovať ďalšie transakcie, kým váš profil neoveríme. Nemusíte sa však obávať, vo väčšine prípadov je overenie rýchly a automatický proces.

Priebeh procesu:

  1. Po registrácii sa spustí elektronický nástroj na overovanie totožnosti eKYC (electronic Know Your Customer). Ide o proces, ktorý sa používa na overenie adresy a identity. Overenie je u väčšiny podnikateľov automatické.

  2. Ak vás systém neoverí automaticky, dostanete od nás oznámenie so žiadosťou o nahranie obrázka vášho dokladu totožnosti do aplikácie SumUp.

    Poznámka: Dokumenty je potrebné poskytnúť len v prípade, že vás o to požiadame. V niektorých prípadoch môžeme pri niektorých druhoch podnikania požadovať ďalšiu obchodné dokumentáciu.

Poznámka:

Overenie vášho SumUp profilu môže trvať niekoľko dní. Ak predpokladáte, že tento limit prekročíte rýchlo, obráťte sa čo najskôr na náš tím zákazníckej podpory – pomôžeme vám urýchliť priebeh overovania.

Pozrite si tento článok o tom, ako nahrávať dokumenty.