Obsah článku:

Frekvencia poukazovania platieb

SumUp jednotlivé transakcie spracuje a príslušné finančné prostriedky, po odpočítaní poplatku (1.95%), zašle priamo na váš bankový účet.

V prípade, že vám každodenné poukazovanie platieb nevyhovuje, môžete si vybrať aj možnosť týždenného či mesačného poukazovania platieb. Prihláste sa na sumup.me, kliknite na ponuku na ľavo a zvoľte "Nastavenia". Tu si môžete zvoliť frekvenciu poukazovania platieb.

V prípade týždenného poukazovania platieb budú platby poukázané vždy druhý pracovný deň v týždni.

V prípade mesačného poukazovania platieb budú platby poukázané vždy tretí pracovný deň v mesiaci.

Poznámka: Nastavenia poukazovania platieb môžete kedykoľvek zmeniť. Táto zmena ovplyvní frekvenciu poukazovania v prípade platieb, ktoré ste ešte neprijali. Platby, ktoré ste už prijali, budú poukázané podľa predošlého plánu poukazovania platieb.

Dôležité

Finančné prostriedky budú na váš bankový účet pripísané do 2-3 pracovných dní od uskutočnenia transakcie. Počet dní závisí od rýchlosti, akou je vaša banka schopná príslušný prevod spracovať. Nezabudnite, prosím, na to, že banky prevody spracovávajú iba počas pracovných dní.
Transakcie, ktoré boli uskutočnené zahraničnými platobnými kartami (karty vydané v inej krajine, než v ktorej je váš účet zaregistrovaný), môžu byť na váš účet poukázané až po viac ako 2 – 3 pracovných dňoch.

Prehľad poukázaných platieb

Po poukázaní platby na váš bankový účet obdržíte e-mail s kompletným výpisom všetkých zahrnutých transakcií.
Akúkoľvek poukázanú platbu môžete jednoduchým spôsobom dohľadať vo vašom SumUp účte (sumup.me) alebo v aplikácii SumUp.

Všetky úspešne uskutočnené transakcie nájdete v časti „História predaja“ vo vašom SumUp účte (sumup.me) alebo v aplikácii SumUp. V prípade potreby tu môžete dohľadať čas transakcie, číslo transakcie, informácie o karte a účtovanú sumu.
Po poukázaní platby na váš bankový účet sa za časom transakcie objaví zelený symbol banky a dátum poukázania platby.

Dôležité

Dátum, ktorý sa nachádza vedľa zeleného symbolu banky, je dátumom poukázania platby. Inými slovami: deň, kedy boli finančné prostriedky odoslané na váš bankový účet. Finančné prostriedky sa na výpise z vášho bankového účtu nemusia objaviť ihneď. V niektorých prípadoch sa pripísaná suma objaví až po jednom až dvoch dňoch. Nezabudnite, prosím, na to, že banky prevody spracovávajú iba počas pracovných dní.

Poukázané platby na výpise z vášho bankového účtu

Na výpise z vášho bankového účtu bude ako odosielateľ platby uvedený:

„SumUp Payments Limited – PID123-SUMUP“

Príslušné PID číslo bude uvedené aj na denných a mesačných prehľadoch poukázaných platieb, ktoré vám zašleme e-mailom. PID číslo zároveň nájdete v časti „História predaja“ vo vašom SumUp účte (sumup.me) alebo v aplikácii SumUp.

Údaje o svojom bankovom spojení môžete kedykoľvek zmeniť. Viac informácií nájdete tu.

Poukázané platby na výpise z bankového účtu zákazníka

Vo väčšine prípadov sa v popise transakcie bude nachádzať nasledovný text:

„Sumup *Obchodné meno obchodníka“

Obchodné meno obchodníka: obchodné meno, ktoré ste zadali v priebehu registrácie.

Dôležité

SumUp pri spracovaní platieb vždy odosiela vyššie uvedený text. V určitých prípadoch ho však môže zákazníkova banka skrátiť. Na vytlačenom výpise sa preto tento text nemusí nachádzať celý. Namiesto „Sumup *Obchodné meno obchodníka“ tak zákazník uvidí iba „Sumup *Obchod“ a pod.

Proces poukazovania platieb

  1. V aplikácii SumUp uvidíte, či transakcia prebehla úspešne. Transakcia bude označená ako úspešná iba v prípade, že bola bankou autorizovaná v reálnom čase. Zelený symbol potvrdenia, ktorý sa zobrazí na displeji vášho zariadenia, znamená, že peniaze sú už na ceste k vám.
  2. Ak zákazník pri platbe použil kreditnú kartu: informácie o karte sú najskôr odoslané do platobnej schémy (Mastercard, Visa, American Express) a následne do zákazníkovej banky. Ak zákazník pri platbe použil debetní kartu: informácie o karte sú odoslané priamo do zákazníkovej banky. Z tohto dôvodu sú transakcie uskutočnené debetnými kartami spracované rýchlejšie, než transakcie uskutočnené kreditnými kartami. Rýchlosť spracovania transakcie však závisí aj od zákazníkovej banky.
  3. SumUp obdrží príslušné finančné prostriedky, odpočíta transakčný poplatok a zvyšok sumy ihneď odošle priamo vám. Ešte v ten istý večer vám zašleme e-mail s prehľadom poukázaných platieb. Prehľad si môžete kedykoľvek opätovne zaslať. Stačí, aby ste sa prihlásili k vášmu účtu na sumup.me.
  4. Príslušné finančné prostriedky sú pripísané na váš bankový účet. Na výpise z vášho bankového účtu a v prehľade poukázaných platieb nájdete PID číslo (ID poukázanej platby), s pomocou ktorého môžete jednotlivé platby kategorizovať. Ukážka PID čísla v prehľade poukázaných platieb: 

Dôležité

Rýchlosť vyššie popísaného procesu je priamo závislá na zákazníkovej banke a na platobnej schéme. Finančné prostriedky, pochádzajúce z transakcií uskutočnených v jeden deň, môžu byť z tohto dôvodu poukázané v rôzne dni.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii