Po poukázaní platby na váš bankový účet obdržíte prehľad poukázaných platieb. Svoje tržby a účtovníctvo tak budete mať plne pod kontrolou.

Obsah článku:

Informácie o prehľade poukázaných platieb

Mesačný prehľad poukázaných platieb je ako veľká skladačka zložená z jednotlivých denných prehľadov poukázaných platieb.

Denný prehľad poukázaných platieb

V dennom prehľade poukázaných platieb nájdete všetky transakcie, ktoré boli v daný deň poukázané na váš bankový účet. Peniaze k vám však nedorazia ihneď. V závislosti od podmienok vašej banky a dňa v týždni, kedy bude platba poukázaná, môže ich pripísanie trvať 2-3 pracovných dní.

Ku každému dennému poukázaniu platieb je pridelené PID číslo (ID poukázanej platby), ktoré vyzerá nasledovne: 

Ak prehľad poukázaných platieb nemôžete v doručenej pošte nájsť, zadajte do vyhľadávača nasledovný predmet správy: „Denný prehľad poukázaných platieb“ alebo „Mesačný prehľad poukázaných platieb“. Pri kontrole e-mailovej schránky, prosím, nezabudnite na priečinok s nevyžiadanou poštou.

Mesačný prehľad poukázaných platieb

V mesačnom prehľade poukázaných platieb nájdete všetky platby, ktoré sme v priebehu predchádzajúceho mesiaca poukázali na váš bankový účet.
Z prehľadu zistíte, koľko finančných prostriedkov sme vám poukázali.

Prehľad môžete použiť na účtovné účely. Sú v ňom totiž rozpísané všetky transakcie, ktoré sme vám v danom mesiaci poukázali. Mesačný prehľad je vlastne sumárom jednotlivých denných prehľadov.

Do prehľadu poukázaných platieb sú vždy zaradené iba tie platby, ktoré boli v danom mesiaci skutočne poukázané. Nejde teda o prehľad vašich tržieb.

Môže sa napríklad stať, že 29. mája prijmete platbu a my vám ju nepoukážeme v máji, ale až v júni. Z tohto dôvodu nebude táto platba zahrnutá vo vašom mesačnom prehľade za máj.
Prehľad svojich tržieb nájdete vo svojom SumUp účte na sumup.me.

Mesačný prehľad poukázaných platieb od nás obdržíte na začiatku nasledujúceho mesiaca.

Faktúra

S mesačným prehľadom poukázaných platieb vám zašleme aj podrobnú faktúru s transakčnými poplatkami za dané obdobie.

Opätovné zaslanie prehľadu poukázaných platieb

Denné a mesačné prehľady poukázaných platieb si môžete opäť zaslať zo svojho SumUp účtu. Postupujte nasledovne:

  1. S pomocou svojich prihlasovacích údajov sa prihláste na sumup.me.
  2. Kliknite na možnosť „Transakcie“ v menu na ľavej strane svojho SumUp účtu.
  3. Pod zeleným tlačidlom „Použiť“ nájdete ikonu papierového lietadielka, vedľa ktorej nájdete nápis „Zaslať prehľad poukázaných platieb“. Kliknite naň.
  4. Otvorí sa okno, v ktorom môžete vybrať typ prehľadu.
  5. Ak si chcete opätovne zaslať denný prehľad, kliknite na možnosť „Denný“ a vyberte deň.

Dôležité

Vyberte dátum poukázania platby a nie dátum transakcie alebo deň, kedy boli peniaze pripísané na váš bankový účet. Dátum poukázania platby nájdete v Histórii predaja. Všetky záznamy písané zeleným písmom, pri ktorých sa nachádza symbol banky, sú dátumy poukázania platieb.

  1. Ak si chcete opätovne zaslať mesačný prehľad, kliknite na možnosť „Mesačný“ a vyberte mesiac a rok.

Dôležité

Prehľady za aktuálny deň alebo mesiac nie je možné vygenerovať.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii