Po poukázaní platby na váš bankový účet obdržíte prehľad poukázaných platieb. Svoje tržby a účtovníctvo tak budete mať plne pod kontrolou.

Tu si prečítajte, ako získať chýbajúci prehľad poukázaných platieb alebo faktúru.

Informácie o prehľade poukázaných platieb

Mesačný prehľad poukázaných platieb je ako veľká skladačka zložená z jednotlivých denných prehľadov poukázaných platieb.

Denný prehľad poukázaných platieb

V dennom prehľade poukázaných platieb nájdete všetky transakcie, ktoré boli v daný deň poukázané na váš bankový účet. Peniaze k vám však nedorazia ihneď. V závislosti od podmienok vašej banky a dňa v týždni, kedy bude platba poukázaná, môže ich pripísanie trvať 2-3 pracovných dní.

Ku každému dennému poukázaniu platieb je pridelené PID číslo (ID poukázanej platby), ktoré vyzerá nasledovne: 

Ak prehľad poukázaných platieb nemôžete v doručenej pošte nájsť, zadajte do vyhľadávača nasledovný predmet správy: „Denný prehľad poukázaných platieb“ alebo „Mesačný prehľad poukázaných platieb“. Pri kontrole e-mailovej schránky, prosím, nezabudnite na priečinok s nevyžiadanou poštou.

Mesačný prehľad poukázaných platieb

V mesačnom prehľade poukázaných platieb nájdete všetky platby, ktoré sme v priebehu predchádzajúceho mesiaca poukázali na váš bankový účet.
Z prehľadu zistíte, koľko finančných prostriedkov sme vám poukázali.

Prehľad môžete použiť na účtovné účely. Sú v ňom totiž rozpísané všetky transakcie, ktoré sme vám v danom mesiaci poukázali. Mesačný prehľad je vlastne sumárom jednotlivých denných prehľadov.

Do prehľadu poukázaných platieb sú vždy zaradené iba tie platby, ktoré boli v danom mesiaci skutočne poukázané. Nejde teda o prehľad vašich tržieb.

Môže sa napríklad stať, že 29. mája prijmete platbu a my vám ju nepoukážeme v máji, ale až v júni. Z tohto dôvodu nebude táto platba zahrnutá vo vašom mesačnom prehľade za máj.
Prehľad svojich tržieb nájdete vo svojom SumUp účte na sumup.me.

Mesačný prehľad poukázaných platieb od nás obdržíte na začiatku nasledujúceho mesiaca.

Faktúra

S mesačným prehľadom poukázaných platieb vám zašleme aj podrobnú faktúru s transakčnými poplatkami za dané obdobie.

Súlad s fiškálnymi predpismi

SumUp, ako poskytovateľ mobilných POS riešení a súvisiacich služieb, nie je zodpovedný za to, aby ste dodržiavali fiškálne predpisy. Spoločnosť nebude daňovým orgánom poskytovať fiškálne údaje o transakciách obchodníkov. Viac informácií o súlade s fiškálnymi predpismi nájdete tu.

Pomohol Vám tento článok?

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Články v tejto sekcii